Maandag 16 november start Huiswerkinstituut

Eliz ErsoyAlgemeen

Op maandag 16 november start het huiswerkinstituut van het Educatief Centrum Emmauscollege weer! Huiswerk maken en leren hoort bij het schoolbestaan. Voor de één levert huiswerk maken geen problemen op, de ander heeft er wat meer moeite mee. Om ouders en leerlingen hierin te ondersteunen verzorgt het Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) reeds meer dan 25 jaar succesvol het ‘Huiswerkinstituut (HWI)’ op het Emmauscollege. Het HWI is géén onderdeel van het Emmauscollege, maar de begeleiding vindt wel op school plaats.

Wat is het huiswerkinstituut?

Het HWI is een plek waar leerlingen, onder begeleiding oud-leerlingen van het Emmauscollege (onze ervaringsdeskundigen wat schoolwerk betreft!), hun huiswerk kunnen maken. Het instituut heeft als belangrijkste doelstelling de randvoorwaarden te scheppen van een situatie waarin leerlingen optimaal kunnen werken en leren. De leerlingen kunnen in alle rust na schooltijd op school het huiswerk maken en leren.

Voordelen

Het heeft een groot aantal voordelen om deel te nemen aan het HWI, zoals:

  • ondersteuning bij het ‘leren leren’ en het overhoren van leerwerk
  • vakinhoudelijke begeleiding
  • aanwezigheidscontrole en controle of het huiswerk gemaakt is
  • er wordt op vaste tijden gewerkt aan huiswerk
  • het huiswerk wordt gemaakt in een rustige omgeving zonder te veel afleiding

Het huiswerkinstituut is echter geen (individueel) bijlesinstituut. Het huiswerkinstituut gaat in eerste instantie uit van zelfwerkzaamheid van leerlingen, wanneer leerlingen vastlopen kunnen leerlingen directe uitleg en/of hulp krijgen.

Openingstijden

Gedurende een periode zal op 4 dagen per week (maandag tot en met donderdag) het huiswerkinstituut van 15.20 tot 17.20 uur geopend zijn (tijdens verkort rooster van 14:10 tot 16:10 uur). De inlooptijd is flexibel, maar er geldt wel een minimale aanwezigheidsduur van 1 uur.

Kosten

De kosten voor de deelname aan het huiswerkinstituut zijn € 150,- per periode. Periode 2 loopt van half november tot half maart, een lange periode! Bij een optimale benutting van het instituut gedurende periode 2 komt dit neer op minder dan € 1,75 per uur!

Aanmelden

Het huiswerkinstituut zal in periode 2 vanaf maandag 16 november de deuren openen. Deze periode loopt tot het begin van toetsweek 2 (half maart). U kunt uw zoon of dochter aanmelden door een mail te sturen naar dhr. Perdaan: per@emmauscollege.nl. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met de locatie en tijden van het huiswerkinstituut. Een factuur volgt eveneens per e-mail. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Perdaan.

J. Perdaan
coördinator huiswerkinstituut ECE