4G gaat op excursie naar Amsterdam

Het SchoolvoorbeeldExcellentie, Gymnasium

Op donderdag 17 oktober zullen leerlingen uit 4 Gymnasium een bezoek brengen aan Amsterdam. We bezoeken daar het Allard Pierson museum met een collectie overblijfselen uit de klassieke oudheid en het Paleis op de Dam. Het Paleis op de Dam is in de 17e eeuw gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Op en in het gebouw zijn talloze verwijzingen naar de klassieke oudheid te vinden, zoals de godenbeelden in de galerijen of het reliëf van Mercurius, Argus en Io boven de deur naar de kamer van de burgemeesters. Leerlingen krijgen in het Paleis een rondleiding.  

De leerlingen hebben het bezoek aan het Allard Pierson museum al thuis voorbereid, zodat ze elkaar kunnen rondleiden. Het is daarom belangrijk dat ze hun opdracht èn de uitwerking daarvan niet alleen inleveren op de ELO, maar ook meenemen naar Amsterdam. Wij hopen op een gezellige en leerzame dag.

Namens de sectie klassieke talen,
mevr. L. Arends