50 jaar Emmauscollege!

Estelle HendriksAlgemeen, Mededelingen

Dit schooljaar bestaat het Emmauscollege 50 jaar! Binnenkort kun je op onze website meer vinden over ons lustrum.


Op zaterdag 11 juni 2022 wordt er een reünie georganiseerd! Aanmelding hierover volgt nog, houd in ieder geval deze datum in de agenda vrij!


Vragen over ons jubileumjaar? Mail dan naar lustrum50jaar@emmauscollege.nl