5V: MEP-dag

Ank MinkmanActiviteiten

Op maandag 17 februari kruipen alle 5V leerlingen in de huid van enkele Europarlementariërs, die dan bij ons te gast zullen zijn. Formeel taalgebruik en formele kleding zijn die dag vereist. In de middag gaan de leerlingen in commissies, geleid door leerlingen uit 6V en oud-leerlingen, in de weer met resoluties en gaan daar ook met elkaar over in debat in de plenaire zaal. Wij wensen jullie veel succes.