Aanmeldingen

Ank MinkmanBrugklas

Vanaf vandaag kunt u dagelijks vanaf 11.00 uur telefonisch een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. De volgorde van aanmelding is niet van belang voor toelating. Het is wel belangrijk dat uw kind inmiddels van de basisschool minimaal een enkelvoudig havo-advies heeft gekregen. Pas dan kunnen wij met u een afspraak voor een aanmeldingsgesprek maken. Het gesprek zal ongeveer 20 minuten duren. Vanzelfsprekend is uw kind bij dit gesprek aanwezig.

Wij verzoeken u vriendelijk het gegevensformulier zo spoedig mogelijk in te vullen, zodat wij er zeker van zijn dat wij tijdens het aanmeldingsgesprek over de juiste en volledige gegevens van uw kind beschikken.