Beroepenmarkt was een groot succes!

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

De beroepenmarkt van 27 november was een groot succes!

Met bijna 700 leerlingen die zich voor deze activiteit hadden aangemeld kunnen we dankzij de 22 voorlichters terugkijken op een geslaagde avond!

Namens het Emmauscollege onze hartelijke dank daarvoor!