Beroepenvoorlichting op woensdag 26.11.2014

Ank MinkmanAlgemeen

Ook dit jaar willen we weer een beroepenmarkt organiseren. Dit is één van de activiteiten door het jaar heen waarmee we proberen onze leerlingen te helpen bij het maken van een juiste profiel-/studiekeuze. BeroepenmarktAlle leerlingen van de klassen 3 tot en met 6 kunnen zich aanmelden (het is geen verplichte activiteit).
Bent u enthousiast over uw beroep en heeft u tijd en zin om onze leerlingen te vertellen waarom u dit beroep uitoefent, wat er zo leuk aan is en welke weg u heeft bewandeld, dan hopen wij dat u uw medewerking wilt verlenen aan de (17e) beroepenmarkt.

Uit de enthousiaste reacties van zowel ouders als leerlingen menen wij te mogen concluderen dat deze manier van informatieverstrekking een bijdrage levert aan de keuzevorming van de leerlingen.

Het zal duidelijk zijn dat een grote diversiteit aan beroepen voor de leerlingen een ruime keuzemogelijkheid betekent en veel informatie vanuit de praktijk.
Wij hopen dan ook dat dit jaar wederom een groot aantal ouders hieraan wil meewerken. Ouders die al eerder hebben meegewerkt, maar ook ouders van 1e en 2e klassers zijn uiteraard (weer) van harte welkom.

Dit jaar zal de beroepenmarkt op woensdag 26 november plaatsvinden. Mits we natuurlijk genoeg aanmeldingen binnenkrijgen!

Alle ouders die zich aanmelden, zullen wij vragen heel kort een omschrijving te geven van hun beroep. Deze informatie bundelen we en hieruit kunnen de leerlingen hun keuze maken.
Afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich inschrijft, vinden er 1, 2 of 3 rondes plaats van elk 40 minuten. (De avond start om 19.30 uur.)
Iedere voorlichter (ouder) heeft de beschikking over een lokaal en kan desgewenst gebruik maken van een smartboard.

Indien u onze leerlingen over uw beroep wilt komen vertellen op woensdagavond 26 november 2014 verzoeken wij u een email te sturen naar decanaat@emmauscollege.nl
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie.
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met ondergetekende (tel. 010-4212144 tst. 115 of via mail).

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Y.L.T. Bles-de Leeuw, decaan