Brugklassers gaan naar Blijdorp

Ank MinkmanActiviteiten, Brugklas

Op woensdag 11 november gaat een deel van de brugklasleerlingen naar Blijdorp. Tijdens deze excursie voeren zij opdrachten uit voor het vak tekenen en biologie. Als eerste opdracht gaan zij een koud- of warmbloedig dier natekenen. Het cijfer dat zij hiermee halen telt mee voor het vak tekenen. BlijdorpVervolgens voeren zij een opdracht uit voor het vak biologie. Zij vullen een vragenlijst in en maken foto’s van het dier en zijn verblijf. In de eerstvolgende biologieles krijgen ze meer informatie over de opdracht.

Het andere deel van de brugklasleerlingen gaat op een later moment.