Cambridge Award voor sectie Engels

Estelle HendriksExcellentie

Afgelopen vrijdag werd de sectie Engels tijdens de Algemene Personeelsvergadering verrast met een speciaal bezoek. Een afgevaardigde van Cambridge English kwam namelijk de Gold Preparation Award* uitreiken vanwege een outstanding achievement van de school. Namens het Emmauscollege mochten mevrouw van Veen en mevrouw de Keijzer (online) de prijs in ontvangst nemen.

We zijn apetrots op onze sectie Engels voor het behalen van deze prijs. Het is een prachtige beloning voor zowel onze leerlingen als docenten. In Nederland zijn er maar drie andere scholen die deze prijs in het afgelopen jaar hebben ontvangen.


*Scholen ontvangen de Gold Preparation Award wanneer zij voldoen aan de volgende criteria;

  • Voorbereiden op tenminste drie verschillende ERK-niveaus;
  • Jaarlijks minimaal 150 kandidaten registreren;
  • Minimaal drie jaar op rij preparation centre.