Praktisch Schoolexamen Muziek 5H

Het SchoolvoorbeeldExamen

Op donderdag 4 april a.s. vindt om 19.30 uur het Praktisch Schoolexamen Muziek voor 5HAVO plaats in lokaal A31.Met een openbaar optreden voor publiek sluiten de examenleerlingen hun praktijkgedeelte voor … Lees meer

Delf Scolaire-examen op het Emmaus

Het SchoolvoorbeeldExamen

Op woensdag 6 en zaterdag 9 maart jl was het dan voor de 17 kandidaten van het Emmauscollege zover: de internationale toetsen voor het Delf Scolaire (Diplôme d’Etudes en Langue … Lees meer

Presentaties PWS 6 VWO

Het SchoolvoorbeeldExamen

Donderdag 7 maart hebben de leerlingen uit klas 6V onder grote belangstelling van ouders, leerlingen, docenten en overige belangstellenden hun profielwerkstukken gepresenteerd. Onderwerpen als Facebook, de windtunnel, kansrekenen in het … Lees meer

Pilot-rekenexamen

Het SchoolvoorbeeldExamen

Dit jaar doen al onze leerlingen in 4 havo en 5 vwo mee aan het pilot-rekenexamen. De leerlingen die hiervoor een voldoende halen, worden vrijgesteld van het echte rekenexamen dat … Lees meer

Presentaties PWS 5 havo

Het SchoolvoorbeeldExamen

Eindelijk was het dan zover, de presentaties van de profielwerkstukken van 5 havo! Na maanden van hard werken, werden donderdagmiddag 24 januari de werkstukken gepresenteerd aan een publiek van ouders, … Lees meer

Presentatie profielwerkstukken 5H

Het SchoolvoorbeeldExamen

Met veel genoegen nodig ik de ouders van onze 5 havo leerlingen uit om op donderdagmiddag 24 januari aanwezig te zijn bij de presentatie van het profielwerkstuk van uw zoon … Lees meer

Pilot-examen rekenvaardigheden

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen, Examen

Er is in de media al enige jaren veel aandacht voor het rekenonderwijs. Om een zeker rekenniveau te waarborgen, moeten leerlingen die examen doen in het schooljaar 2013-2014 voor de … Lees meer