Certificaten Reflectie van Perfectie uitgereikt

Ank MinkmanExcellentie

De tekensectie heeft aan Karina Lei uit 1BF (foto) en Anny To uit 2AC het certificaat ‘Reflectie van Perfectie’ uitgereikt. Beide leerlingen hebben tijdens alle onderdelen van de tekenlessen excellent gepresteerd. Van harte gefeliciteerd! 

KarinaB