Cursus tieneryoga

Vanaf dinsdag 5 maart organiseert Stichting ECE bij voldoende belangstelling een cursus tieneryoga – ontspanning voor lichaam en hoofd.
Yoga vermindert stress, vergroot de concentratie en het zelfvertrouwen en maakt het lichaam sterker en soepeler.
De cursus wordt wekelijks na schooltijd gegeven op dinsdag van 16:30 – 17:30. Kosten voor 15 keer bedragen 75 euro. De lessen bestaan uit yogahoudingen, mindfullness, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Leerlingen kunnen zich aanmelden bij dhr. Lans (lan@emmauscollege.nl).
Meer informatie is verkrijgbaar bij de docente, mevr. Giesberts (info@yoga-today.nl).

Start zomervakantie op 19 juli 2014

2014_01 VakantieIn tegenstelling tot wat in voorafgaande jaren gebruikelijk was, zullen in de laatste twee weken van het schooljaar 2013-2014 onderwijskundige activiteiten plaatsvinden. Aanwezigheid van de leerlingen bij deze activiteiten is verplicht. De laatste twee weken van het schooljaar lopen van maandag 7 juli t/m vrijdag 18 juli. De zomervakantie begint formeel op zaterdag 19 juli.

De activiteiten die naar de laatste twee schoolweken worden verplaatst, werden voorheen grotendeels op andere momenten in het jaar aan de leerlingen aangeboden. De andere inrichting van het schooljaar is een direct gevolg van de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.
In de loop van de maand januari kunt u het programma van activiteiten tegemoet zien.

Mede namens de schoolleiding,
A. P. Mostert

Kerstbijeenkomst

Op maandagavond 16 december was er in de aula van onze school de kerstbijeenkomst met als thema “Herrie in de herberg”.  We weten allemaal dat het kerstkind geboren is in een stal omdat er geen plaats meer was in de herberg. Maar was er echt geen plaats meer?  Hadden ze daar in Bethlehem niet kunnen zeggen: “ach, het is wat krap, maar er kunnen er vast nog wel een paar bij? Maar nergens lees je over commentaar, over mensen die opstaan en opkomen voor de zwangere Maria. Wat doe je als je als toeschouwer onrecht ziet of ervaart?
Lees meer →

2 en 3 gymnasium bezoeken Ifigeneia

Op maandagmiddag 11 november bezoeken alle leerlingen van 2 en 3 gymnasium onze eigen toneelproductie Ifigeneia in Aulis. Een mooie kans voor onze leerlingen om op hun eigen school een klassiek toneelstuk bij te wonen. De voorstelling wordt in de lessen klassieke talen voorbereid.

Op dinsdag 12 en woensdag 13 november vinden de voorstellingen voor publiek in de aula van onze school plaats. Deze starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom.