Deelname aan onderzoek naar Gezonde Schoolkantine

Ank MinkmanAlgemeen

Tot de zomervakantie doet onze school mee aan een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Voedingscentrum naar de Gezonde Schoolkantine. Het onderzoek gaat meten in hoeverre onze kantine al aan de Richtlijnen Gezondere Kantines voldoet. KantineDaarnaast worden leerlingen uit de tweede klas gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen met vragen over wat ze in de kantine kopen. Verder gaan ze onderzoeken hoe wij het beste ondersteund kunnen worden om de schoolkantine gezonder te maken. Over een half jaar worden de metingen nog een keer herhaald om te zien of er iets veranderd is.

Het kan zijn dat uw kind ook gevraagd wordt om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe vaak en wat de leerling in de kantine koopt en of de leerling van plan is om gezondere producten te gaan kopen. De vragenlijsten worden op school tijdens een les afgenomen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De anoniem ingevulde vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor de onderzoekers. De data zullen strikt vertrouwelijk worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marco Brosens, 010 4212144, brs@emmauscollege.nl of met de onderzoeker: Irma Evenhuis, 020-5986584, i.j.evenhuis@vu.nl