Delf Scolaire-examen op het Emmaus

Het SchoolvoorbeeldExamen

Op woensdag 6 en zaterdag 9 maart jl was het dan voor de 17 kandidaten van het Emmauscollege zover: de internationale toetsen voor het Delf Scolaire (Diplôme d’Etudes en Langue Française)! De kandidaten moesten weer laten zien wat ze in huis hadden voor wat betreft de vier essentiële taalvaardigheden, namelijk leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en de spreekvaardigheid.


De mondelinge examens vonden voor het tweede jaar op rij plaats op het Emmaus, een hele eer. Zo’n 170 kandidaten kwamen van heinde en ver (Zeeland, Noord-Brabant en de rest van Zuid-Holland) naar onze school voor dit examen.
Hoewel op bekend terrein, waren onze kandidaten toch ook heel nerveus. Ineens sta je oog in oog met een doorgaans echt Frans examencomité en moet je alleen maar Frans spreken.

Gelukkig was er in de lessen hard gewerkt en heb ik veel vertrouwen in onze leerlingen. Dit jaar werd er weer examen gedaan voor A2, B1 en B2 niveau. Met dit laatste niveau mag je zonder taaltest instromen op een universiteit in Frankrijk. Hoewel dit niet altijd het doel van de kandidaten is, geeft het heel goed aan dat dit een zeer hoog niveau is.
 
In een tijd waarin steeds meer universiteiten en hogescholen aan toekomstige studenten vragen zich te onderscheiden, is een dergelijk diploma een prachtig bewijs van kennis en inzet.

Ik hoop van harte dat al onze kandidaten geslaagd zijn!

Mevr. Roos,
docent Frans