Enquête internationalisering klas 4

Ank MinkmanAlgemeen

Binnenkort ontvangen de ouders en docenten die in de vierde klas betrokken zijn bij internationalisering en natuurlijk de leerlingen zelf per e-mail een link naar een vragenlijst over hun ervaringen met de uitwisseling. Wij stellen het zeer op prijs als deze wordt ingevuld en opgestuurd.

InternationaliseringHet is alweer een aantal jaren geleden dat we voor het laatst ons internationaliseringsproject grondig hebben geëvalueerd. Dat alleen al zou voldoende reden zijn om het weer eens te doen. Daar komt bij dat de twee nieuwe coördinatoren graag een zo volledig mogelijk beeld willen krijgen van hoe internationalisering nu functioneert. Tenslotte zijn we dit jaar begonnen met uitwisselingen die gekoppeld zijn aan schoolvakken en willen we weten wat de ervaringen daarmee zijn. Mogen wij op uw medewerking rekenen?

De reiscoördinatoren,
A. Laseroms en N. Jongeneel