Even voorstellen: de nieuwe PAL-student

Ank MinkmanAlgemeen

Geen stress! Voor bijles in bètavakken kunnen leerlingen terecht bij de nieuwe PAL-student Hessel Tijseling. Hessel is op woensdag de hele dag en op vrijdagochtend aanwezig. P1120732AEven voorstellen…
Mijn naam is Hessel Tijseling en ik ben 3e jaars student Werktuigbouwkunde. Naast studeren werk ik in Delft voor het Human Power Team, dat elk jaar probeert de snelste fiets ter wereld te bouwen. Ik ben anderhalve dag per week op school aanwezig om leerlingen te helpen met de bèta-vakken. Dit betekent dat leerlingen bij mij terecht kunnen voor de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Biologie maar ook bijvoorbeeld Geschiedenis (een persoonlijke hobby). Ik geef bijles en help bij de voorbereiding op toetsen en examens.
Mijn e-mailadres is palstudent@emmauscollege.nl en leerlingen kunnen zich intekenen via de lijst die op het prikbord tegenover C11 hangt.