Examens Delf Scolaire

Ank MinkmanExcellentie

Op woensdag 11 maart a.s. buigen 25 kandidaten van het Emmauscollege zich over de internationale toetsen voor het Delf Scolaire (Diplôme d’Etudes en Langue Française). Zij moeten dan laten zien wat ze in huis hebben voor wat betreft de vier essentiële taalvaardigheden, namelijk leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid.
DSC_ Delf Scolaire A

Op zaterdag 14 maart opent onze school haar deuren om +/- 300 leerlingen uit de regio Zuid-Holland, Zeeland en Brabant de gelegenheid te bieden hun mondeling examen Delf Scolaire af te leggen. Ook de speciaal geschoolde examinatoren komen uit alle windstreken, zelfs uit Frankrijk. Mevrouw Van Oorschot en mevrouw Roos zullen eveneens op zaterdag mondelingen afnemen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes.