Excursie Leiden bètaplusklas

Ank MinkmanExcellentie

Op dinsdag 23 januari zullen de leerlingen van de bètaplusklas (5V) een bezoek brengen aan de universiteit Leiden. Daar zullen ze o.a. het quantumproeven practicum uitvoeren met allerlei bijzondere experimenten over quantummechanica. Verder krijgen de leerlingen een lezing van een masterstudent over zijn afstudeeronderwerp en krijgen ze meer te horen over studeren in Leiden. Wij wensen jullie veel succes.