Excursie Noviomagus et Colonia Ulpia Traiana

Ank MinkmanGymnasium

Op donderdag 30 oktober (a.d. III Kal. Nov.) zullen de leerlingen uit 4G een bezoek brengen aan Noviomagus (Nijmegen) en Colonia Ulpia Traiana (Xanten). XantenZij moeten die ochtend om 07:45 uur bij school zijn met een groot lunchpakket voor de hele dag, hun ID-kaart, materiaal voor hun presentatie in Xanten en een vrolijk humeur. We zullen een bezoek brengen aan museum Het Valkhof en het Archeologisch Park Xanten (APX). Onder leiding van mevrouw Arends, De Jong, Westerling en meneer Roos hopen we ‘s avonds omstreeks 19:30 uur weer terug te zijn bij school. Leerlingen kunnen dan hun fietsen van het terrein van de school halen, maar niet meer terecht in school. Namens de sectie klassieke talen wensen we de leerlingen een gezellige en leerzame dag!