Aanmelding

Als uw kind minimaal een enkelvoudig havo-advies van de basisschool heeft gekregen, dan kunt u uw kind voor onze school aanmelden.

Toelating

De toelatingsprocedure van onze school voor het schooljaar 1819 is definitief vastgesteld. U kunt deze hier inzien.

Aanmeldingsgesprek

Vanaf dinsdag 6 februari 2018 kunt u telefonisch (010-4212144) een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Dit gesprek van ongeveer 20 minuten, organiseren wij in de periode van maandag 5 maart (anders dan in onze brochure vermeld staat) tot en met vrijdag 16 maart 2018. Wij maken dan graag kennis met u en uw kind en lichten onze toelatingsprocedure toe.

Wij verzoeken u vriendelijk de volgende documenten voor het aanmeldingsgesprek mee te nemen.

  • Het aanmeldingsformulier (model plaatsingswijzer) dat u op de basisschool hebt ontvangen, of, als dit formulier niet beschikbaar is:
    a. een schriftelijk havo- of vwo-advies van de basisschool;
    b. de relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool.
  • Een kopie van het verzekeringspasje of paspoort of identiteitskaart van de in te schrijven leerling. Dit hebben wij uitsluitend nodig om het burgerservicenummer te kunnen controleren.

Plaatsing in de brugklas

Wij hechten er veel waarde aan om uw zoon/dochter bij een vriendje of vriendinnetje in de klas te plaatsen bij wie hij/zij zich op zijn gemak voelt. Dit maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker. Plaatsing bij een opgegeven vriendje/vriendinnetje wordt gegarandeerd.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdelingsconrector van de brugklas de heer R. Majewski (maj@emmauscollege.nl)