Toelating ronde 1

We zijn verheugd dat we alle toelaatbare leerlingen die zich voor onze school hebben aangemeld kunnen plaatsen. Al deze leerlingen hebben op 29 maart 2018 hiervan bericht ontvangen.

Aanmelding ronde 2

Als uw kind minimaal een enkelvoudig havo-advies van de basisschool heeft gekregen, dan kunt u uw kind voor onze school aanmelden.

Graag nodigen wij geïnteresseerde leerlingen en ouders uit zich aan te melden in ronde 2. In ronde 2 wordt dezelfde procedure doorlopen als in ronde 1. U kunt als ouder of verzorger vanaf maandag 3 april weer telefonisch (010 – 4212144) bij de receptie een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek samen met uw kind. Dit gesprek van ongeveer 20 minuten organiseren wij in de periode van maandag 3 april tot en met maandag 9 april. Wij maken dan graag kennis met u en uw kind en lichten onze toelatingsprocedure toe.

Wij verzoeken u vriendelijk de volgende documenten voor het aanmeldingsgesprek mee te nemen.

Het aanmeldingsformulier (model plaatsingswijzer) dat u op de basisschool hebt ontvangen, of, als dit formulier niet beschikbaar is:
a. een schriftelijk havo- of vwo-advies van de basisschool;
b. de relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool.

De definitieve toelatingsprocedure van onze school voor het schooljaar 1819 kunt u hier inzien.

Plaatsing in de brugklas

Wij hechten er veel waarde aan om uw zoon/dochter bij een vriendje of vriendinnetje in de klas te plaatsen bij wie hij/zij zich op zijn gemak voelt. Dit maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker. Plaatsing bij een opgegeven vriendje/vriendinnetje wordt gegarandeerd.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdelingsconrector van de brugklas de heer R. Majewski (maj@emmauscollege.nl)