Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019

De gemeente Rotterdam heeft een Infographic met bijsluiter ten behoeve van de voorlichting aan ouders uitgebracht. Deze informatie is bedoeld voor groep 8 leerlingen en hun ouders die de overstap maken naar het regulier voortgezet onderwijs en geen bijzondere ondersteuningsbehoefte hebben. Op de Infographic kunt u op één pagina de route van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, onderverdeeld in vier stappen, volgen. In de Bijsluiter zijn deze vier stappen verder uitgewerkt.

Aanmelding

Als je voor onze school kiest, dan heb je minimaal een enkelvoudig havoadvies nodig. En het is belangrijk dat je samen met je ouders de katholieke grondslag van onze school respecteert. 

Vanaf 5 februari 2019 kunnen je ouders bellen om een afspraak voor een aanmeldingsgesprek te maken. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. En jij bent hier natuurlijk ook bij aanwezig. De aanmeldingsgesprekken vinden plaats in de periode van 5 maart tot en met 15 maart 2019.

Toelating

De toelatingsprocedure van onze school voor het schooljaar 2019-2020 is definitief vastgesteld. U kunt deze hier inzien.

Plaatsing in de brugklas

Wij vinden het belangrijk dat jij bij een vriendje of vriendinnetje in de klas zit bij wie jij je op je gemak voelt. Dan is de overstap naar het voortgezet onderwijs wat gemakkelijker. Op het aanmeldingsformulier kun je opgeven bij wie je in de klas wilt zitten. Wij doen ons uiterste best om je bij één van hen zullen plaatsen.

Als jij en je ouders nog vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen met de afdelingsconrector van de brugklas de heer R. Majewski (maj@emmauscollege.nl). In de periode van 29 oktober 2018 tot 7 januari 2019 wordt hij vervangen door de heer A. van Oers (ors@emmauscollege.nl).

“Ik vond het heel moeilijk om een school te kiezen. Ik heb veel scholen bezocht, maar toen ik het Emmaus binnenliep wist ik dat dit mijn school zou worden. Het Emmaus heeft namelijk iets dat ik nergens anders heb kunnen vinden.” Laura