Als u meer informatie wilt over alles rondom de iPad, neem dan contact op met de heer Schuitema, onze coördinator ICT & onderwijs, of zoek contact met de betreffende afdelingsconrector. Vanaf schooljaar 2019-2020 kunt u terecht bij Mevrouw Luijpen via lup@emmauscollege.nl.