Wie beheert de iPad?

Beheer door de leerling
De leerling is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het beheer van de iPad. In het vak informatie & communicatie (ic) leren leerlingen hoe ze dat het beste kunnen doen. Verder zijn onze medewerkers ICT goed bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te adviseren. En daarnaast vragen we ook aan ouders om samen met de leerling accounts aan te maken (bijvoorbeeld voor Apple en Google), zodat ook ouders hun kind zonodig kunnen bijstaan.

Beheer door school
De iPad van alle leerlingen die in 2017 of 2018 in de brugklas of tweede klas starten, wordt gedeeltelijk ook door school beheerd. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld betaalde apps gratis ter beschikking stellen aan leerlingen door middel van pushen. Daarnaast kunnen we hiermee leerlingen in de les beter volgen en helpen, of bepaalde apps tijdens de les toestaan of juist afsluiten om afleiding en fraude bij toetsen te voorkomen. We gebruiken voor dit beheer de programma’s Zuludesk en Klaslokaal.

Wat kunnen ouders technisch beheren?
Als ouder kunt u technisch grip houden op het iPadgebruik van uw kind door middel van ouderlijk toezicht en met de oudermodule van Zuludesk.

Ik wil meer weten over privacy-aspecten, Zuludesk en Klaslokaal

Alle digitale hulpmiddelen die we inzetten, waaronder Zuludesk en Klaslokaal, komen ten goede aan het onderwijs en respecteren ieders privacy. Daartoe zijn we wettelijk verplicht. Meer achtergronden hierover, en wat dat in de praktijk betekent, leest u hier: Privacy-aspecten Klaslokaal

Hoe ziet Klaslokaal eruit?

Om u hiervan een idee te geven hebben we het volgende filmpje gemaakt (met instemming van onze leerlingen).

Hoe komen de juiste apps op de iPad?

iPads van brugklasleerlingen worden voorzien van Zuludesk en Klaslokaal. Het is daarmee voor ons mogelijk om aan het begin van het schooljaar de meest gebruikte apps naar leerlingen in de brugklas pushen: ze worden hierdoor automatisch gedownload op de iPad. Uw kind krijgt daarnaast ook instructies voor het downloaden van inhoud die niet gepusht kan worden (bijvoorbeeld specifieke boeken). Verschillende mensen zullen hierbij assisteren: de mentoren, de docent informatie en communicatie en de coördinator ICT & onderwijs. De leerling is uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar iPad.

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

We beschikken over een contentfilter dat ongewenste sites en spam blokkeert, en ook de verbinding via het cijfer- en administratiepakket, en onze ELO, is beveiligd. De mentor en de docent Informatie en Communicatie (ic) zal uw kind leren om op een veilige manier gebruik te maken van alle mogelijkheden op het net. En verder drukken we uw kind op het hart altijd zuinig te zijn met zijn/haar spullen en de iPad niet aan anderen uit te lenen.

Hoe zit het met de veiligheid rond de school?

De ervaring tot nu toe leert dat zich rond de iPad geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. Wij raden uw kind af om in de directe omgeving van de school in het openbaar gebruik te maken van de iPad.

Mag mijn kind spelletjes doen op de iPad?

De iPad is primair bedoeld voor schoolgebruik. We raden ouders af om spelletjes op de iPad toe te staan. Via contentfilters houden we het gebruik van spelletjes zoveel mogelijk beperkt.

Hoe kunnen we omgaan met afleiding?

Het is belangrijk dat we over dit onderwerp blijven praten met kinderen. We doen dat op school bijvoorbeeld in de studielessen en de lessen ic, maar het is ook belangrijk dat ouders daar thuis met hun kind over in gesprek blijven. Het is meestal voldoende als jongeren zich ervan bewust zijn dat bepaald gedrag ook nadelen kent. Soms is het nodig om technisch bepaalde functionaliteiten te blokkeren. Op school doen we dat door gewelddadig en expliciete inhoud te blokkeren. Dat doen we ook voor social media en on-line spelletjes. Ten slotte werken we in de brugklas met Klaslokaal. Hiermee kunnen we niet alleen apps pushen naar leerlingen maar ook afleiding tegen gaan.

Kan ik als ouder bepaalde zaken blokkeren?

Ja, ouders hebben thuis ook mogelijkheden tot hun beschikking om bepaalde zaken te beperken. Daarover hebben we eerder via onze site een handleiding gemaakt die u hier kunt nalezen. Ouders kunnen op verzoek gebruik maken van de oudermodule van Zuludesk (in schooljaar 2017-2018 alleen brugklas).

Zijn er adviezen voor ouders over internetgebruik?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, speciaal voor ouders, de risico’s op een rij gezet en adviezen opgesteld. Deze kunt u vinden op onze site onder OUDERS.

Wat doet de school tegen digitaal pesten?

We vinden pesten onacceptabel en hebben hier veel aandacht voor, bijvoorbeeld bij het vak informatie & communicatie en in de mentorles. Iedere leerling tekent met de mentor het pestprotocol en het ICT-protocol. Hierin staat wat er wel en niet is toegestaan, en hoe je moet handelen als er sprake is van pestgedrag.

Hanteren jullie een ICT-protocol?

Ja. Om het ICT-gebruik binnen de school in goede banen te leiden, hebben wij een ICT-protocol ontwikkeld. Hierin zijn alle regels opgenomen ten aanzien van het gebruik van computers, iPads en mobiele telefoons. Als je op school gebruik maakt van ICT (iPad, computer, smartphone), dient dat te gebeuren binnen de regels die we hebben vastgelegd.