Wie beheert de iPad?

Beheer door de leerling

De leerling is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het beheer van de iPad. Bij het vak Informatie & Communicatie (IC) leren leerlingen hoe ze dat het beste kunnen doen. Verder zijn onze medewerkers ICT goed bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te adviseren. Daarnaast vragen we aan ouders om samen met de leerling accounts aan te maken (bijvoorbeeld voor Apple en Google), zodat ook ouders hun kind zonodig kunnen bijstaan.

Wat kunnen ouders technisch beheren?

Als ouder kunt u technisch grip houden op het iPadgebruik van uw kind door middel van ouderlijk toezicht.

Hoe komen de juiste apps op de iPad?

Uw kind krijgt instructies voor het downloaden van alle benodigde apps. Verschillende mensen kunnen hierbij assisteren: de mentoren, de docent Informatie & Communicatie (IC) en de medewerkers ICT. De leerling is uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar iPad.

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

We beschikken over een contentfilter dat ongewenste sites en spam blokkeert. Ook de verbinding via het cijfer- en administratiepakket en onze ELO is beveiligd. De mentor en de docent Informatie & Communicatie (IC) zal uw kind leren om op een veilige manier gebruik te maken van alle mogelijkheden op het net. Verder drukken we uw kind op het hart altijd zuinig te zijn met zijn/haar spullen en de iPad niet aan anderen uit te lenen.

Hoe zit het met de veiligheid rond de school?

In de afgelopen jaren hebben zich rond de iPad geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Wij raden uw kind af om in de directe omgeving van de school in het openbaar gebruik te maken van de iPad.

Mag mijn kind spelletjes doen op de iPad?

De iPad is primair bedoeld voor schoolgebruik. We raden ouders af om spelletjes op de iPad toe te staan. Via contentfilters houden we het gebruik van spelletjes zoveel mogelijk beperkt.

Hoe kunnen we omgaan met afleiding?

We vinden het belangrijk dat we over dit onderwerp met kinderen blijven praten. We doen dat op school bijvoorbeeld in de studielessen en de lessen IC, maar het is ook belangrijk dat ouders daar thuis met hun kind over in gesprek blijven. Het is meestal voldoende als jongeren zich ervan bewust zijn dat bepaald gedrag ook nadelen kent. Soms is het nodig om technisch bepaalde functionaliteiten te blokkeren. Op school doen we dat door gewelddadige en expliciete inhoud te blokkeren.

Kan ik als ouder bepaalde zaken blokkeren?

Ja, ouders hebben thuis ook mogelijkheden tot hun beschikking om bepaalde zaken te beperken. U kunt een en ander nalezen op de site van Apple.

Zijn er adviezen voor ouders over internetgebruik?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, speciaal voor ouders, de risico’s op een rij gezet en adviezen opgesteld. Deze kunt u vinden op onze site onder OUDERS.

Wat doet de school tegen digitaal pesten?

We vinden pesten onacceptabel en hebben hier veel aandacht voor, bijvoorbeeld bij het vak Informatie & Communicatie (IC) en in de mentorles. Iedere leerling tekent met de mentor het pestprotocol en het ICT-protocol. Hierin staat wat er wel en niet is toegestaan, en hoe je moet handelen als er sprake is van pestgedrag.

Hanteren jullie een ICT-protocol?

Ja. Om het ICT-gebruik binnen de school in goede banen te leiden, hebben wij een ICT-protocol ontwikkeld. Hierin zijn alle regels opgenomen ten aanzien van het gebruik van computers, iPads en mobiele telefoons. Als je op school gebruik maakt van ICT (iPad, computer, smartphone), dient dat te gebeuren binnen de regels die we hebben vastgelegd.