Hand-outs en tips over huiswerkbegeleiding

Ank MinkmanAlgemeen

Maandagavond 12 januari hebben meer dan 100 ouders de weg naar het Emmauscollege gemaakt om de jaarlijkse thema-avond van de oudervereniging bij te wonen. Het onderwerp had dit jaar betrekking op de rol die ouders kunnen spelen bij de huiswerkbegeleiding van hun kinderen. PardoenIn het eerste gedeelte van de avond heeft de heer Steuns, afdelingsconrector 2H/3H, vertelt welke huiswerk-/studiebegeleiding het Emmauscollege biedt in de diverse leerjaren. Een selectie van het materiaal dat door school wordt verstrekt onder de leerlingen kunt u vinden onder deze link.
Vervolgens is mevrouw Pardoen, hoofdredacteur van ouders online en mediaopvoeding.nl, verder ingaan op de coachingsrol die ouders kunnen spelen bij de huiswerktaak van hun kinderen: op welke manier kun je een kind effectief begeleiden in het zelfstandig en efficiënt uitvoeren van zijn/haar schoolwerk en ondersteunen met zijn/haar verantwoordelijkheden? Hierbij is ook de omgang met social media aan de orde gekomen. Enkele tips van haar en verwijzingen naar interessante websites kunt u hier vinden.
Na een korte pauze werden er een aantal stellingen gelanceerd waar in de zaal interactief op gereageerd werd. Een forum, bestaande uit 2 leerlingen, 2 mentoren en mevrouw Pardoen zijn ingegaan op deze stellingen en hebben vragen uit de zaal beantwoord.