Het resultaat van burendag 2013

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Op zaterdag niet naar je hockey- of voetbalclub gaan, maar de handen uit de mouwen steken in de wijk waar toevallig je school staat? Niet veel jongeren zouden hier warm voor lopen, maar wel de negen leerlingen van onze school die, als onderdeel van hun maatschappelijke stage, zaterdag om half tien op school aanwezig waren. 

Na het inrichten van de ontmoetingsplek, en natuurlijk het opblazen van het luchtkussen, was al snel duidelijk dat er iets te doen was in de buurt. De eerste kinderen kwamen al snel informeren of ze op het luchtkussen mochten en beloofden vrienden en vriendinnen mee te nemen. Marion van Roon, coördinator maatschappelijke stages van onze school, nam de negen leerlingen, gewapend met schoffels, bezems en schepjes, mee naar de plek waar het moest gaan gebeuren. Bewoners kregen ook meteen de smaak te pakken en gingen aan de slag met overhangende heggen en onkruid tussen de tegels.

Intussen kwamen er voorzichtig wat bewoners het plein op om eens te kijken wat daar aan de hand was. Er werden gesprekken gevoerd, flyers uitgedeeld, kopjes koffie en thee geschonken en voor elke bewoner die langs kwam was er een fleurig bloemenbakje. Om 14.00 uur was het onkruidperkje omgetoverd tot een bloemenperkje, was de heg gesnoeid en was er geen onkruid meer tussen de tegels te bekennen. De buurtbewoners houden de violen in de gaten en als er geen regen komt, zorgen zij voor water. 

Er wordt al druk gesproken over een vervolg op deze dag (geveltuintjes, plantenbakken). Wanneer daar meer over bekend is, wordt u daar natuurlijk over geïnformeerd.
  
Namens Buurtwerk en Sonor willen wij onze negen leerlingen, alle actieve bewoners en personeelsleden, die deze dag aanwezig waren, hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet.