Het resultaat van burendag 2013

Op zaterdag niet naar je hockey- of voetbalclub gaan, maar de handen uit de mouwen steken in de wijk waar toevallig je school staat? Niet veel jongeren zouden hier warm voor lopen, maar wel de negen leerlingen van onze school die, als onderdeel van hun maatschappelijke stage, zaterdag om half tien op school aanwezig waren. 

Na het inrichten van de ontmoetingsplek, en natuurlijk het opblazen van het luchtkussen, was al snel duidelijk dat er iets te doen was in de buurt. De eerste kinderen kwamen al snel informeren of ze op het luchtkussen mochten en beloofden vrienden en vriendinnen mee te nemen. Marion van Roon, coördinator maatschappelijke stages van onze school, nam de negen leerlingen, gewapend met schoffels, bezems en schepjes, mee naar de plek waar het moest gaan gebeuren. Bewoners kregen ook meteen de smaak te pakken en gingen aan de slag met overhangende heggen en onkruid tussen de tegels.

Intussen kwamen er voorzichtig wat bewoners het plein op om eens te kijken wat daar aan de hand was. Er werden gesprekken gevoerd, flyers uitgedeeld, kopjes koffie en thee geschonken en voor elke bewoner die langs kwam was er een fleurig bloemenbakje. Om 14.00 uur was het onkruidperkje omgetoverd tot een bloemenperkje, was de heg gesnoeid en was er geen onkruid meer tussen de tegels te bekennen. De buurtbewoners houden de violen in de gaten en als er geen regen komt, zorgen zij voor water. 

Er wordt al druk gesproken over een vervolg op deze dag (geveltuintjes, plantenbakken). Wanneer daar meer over bekend is, wordt u daar natuurlijk over geïnformeerd.
  
Namens Buurtwerk en Sonor willen wij onze negen leerlingen, alle actieve bewoners en personeelsleden, die deze dag aanwezig waren, hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet.


MaS-middag 2e klas

Leerlingen uit 2H hebben zich deze middag voor anderen ingezet tijdens de maatschappelijke stage. Samen met stichting M25 Rotterdam, die jongeren uitdaagt hun grenzen te verleggen door zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen, is er een zeer divers programma opgesteld. Wat hebben de leerlingen zoal gedaan:  Lees meer →

MaS-dag 2V

MaS-dag (maatschappelijke stage) was weer een groot succes! Leerlingen uit 2V hebben zich deze ochtend ingezet voor anderen. Vanuit buurthuis Youngsters Zevenkamp vertrokken onze leerlingen naar de diverse activiteiten. Lees meer →

Wij gaan door met de maatschappelijke stage

Onlangs heeft de Eerste Kamer besloten om de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs niet meer verplicht te stellen. Vanaf komend schooljaar beslissen de scholen zelf of de maatschappelijke stage (MaS) onderdeel wordt van het reguliere onderwijsprogramma.  Lees meer →