Invoering iPads in de brugklas

Ank MinkmanBrugklas

Direct na de vakantie zijn we in de brugklas gestart met het werken met iPads. Als eerste hebben we de leerboeken op de iPads gedownload. Bijna ieder vak heeft inmiddels de schoolboeken op de iPad staan. P1070650AOmdat we dit jaar voor het eerst werken met digitale leerboeken, beschikken de leerlingen voor de zekerheid ook over papieren werkboeken. Het downloaden van de boeken is redelijk succesvol verlopen. De leerlingen hebben, indien nodig met onze hulp, eventuele problemen goed kunnen oplossen.

Als leerlingen nu nog problemen met Studiekit ondervinden, dan is het raadzaam om de studiekit te updaten. Deze is via de App Store te verkrijgen.

We leren onze leerlingen de iPad als hulpmiddel te gebruiken om de leerstof actiever te verwerken. Een groot voordeel is ook dat leerlingen vraag en aanbod op de iPad beter op hun persoonlijke behoefte kunnen aanpassen.

De lessen in de brugklas zijn deze week officieel gestart. Wij wensen onze docenten en leerlingen veel succes met de iPad-lessen.