Jaaropening

Ank MinkmanBrugklas

Vandaag kwamen de brugklassen, de B-plussers en het personeel in de aula bij elkaar voor de jaaropening. De nieuwe leerlingen werden hierin van harte welkom geheten op onze school. Het thema was ‘Wees een held’. Er werd rondom dit thema door leerlingen en personeelsleden muziek gemaakt.

Er was een vraaggesprek met de leerlingen en we stonden stil bij het verhaal van de Emmausgangers. De boodschap door alle onderdelen heen was dat je geen superkrachten hoeft te hebben om een held te zijn. Je kunt voor mensen om je heen een held zijn als je er voor hen bent. Je kunt op heel verschillende manieren van grote betekenis zijn voor anderen. Dat maakt je niet altijd cool voor de grote groep. Soms juist het tegenovergestelde. Maar juist die momenten laten je groeien als held.