Kerstavond

Gisteravond, 17 december, werd op initiatief van de Commissie Emmausidentiteit (E.I.) de traditie van een kerstavond op het Emmaus in ere hersteld. Om half acht waren er ongeveer 175 ouders, leerlingen, collega’s en genodigden verzameld in de prachtig versierde aula  om gezamenlijk kerstavond te vieren. De rector, meneer Bos, opende de avond. Het geheel werd opgeluisterd door een instantkerstkoor van maar liefst veertig leden, waarvoor Meneer Giesberts en mevrouw Plugge speciale arrangementen geschreven hadden van bestaande en bekende kerstliederen. De zaal werd van harte uitgenodigd om mee te zingen.

Hoewel het koor maar twee keer een uur geoefend had en de liederen in sopraan-, alt-, tenor- en soms zelfs ook baspartijen gezongen werden, klonk het toch heel mooi. Dit tot opluchting van sommige koorleden die in het begin van de oefening wat angstig naar hun partij gekeken hadden.  Wat enthousiasme al niet vermag! Maar meneer Giesberts en mevrouw Plugge gaven ook zelf een klein optreden, prachtig!

Natuurlijk werd het kerstverhaal volgens het Evangelie van Lucas voorgelezen, door mevrouw Te Boekhorst. Er was een overdenking over Kerstmis van de hand van meneer Cammeraat  en mevrouw Van Ittersum las het kerstverhaal “De drie wijzen” van Godfried Bomans voor. Mevrouw Kraakman verzorgde de collecte die ook nu weer bestemd was voor het KWF, het goede doel van onze school gedurende dit schooljaar.

Al met al was het een blije, sfeervolle bijeenkomst en werd er nog gezellig nagepraat bij de koffie en de kersttimpen. Moge er in de toekomst nog vele kerstavonden volgen! 

Marijke van Ittersum

Start zomervakantie op 19 juli 2014

2014_01 VakantieIn tegenstelling tot wat in voorafgaande jaren gebruikelijk was, zullen in de laatste twee weken van het schooljaar 2013-2014 onderwijskundige activiteiten plaatsvinden. Aanwezigheid van de leerlingen bij deze activiteiten is verplicht. De laatste twee weken van het schooljaar lopen van maandag 7 juli t/m vrijdag 18 juli. De zomervakantie begint formeel op zaterdag 19 juli.

De activiteiten die naar de laatste twee schoolweken worden verplaatst, werden voorheen grotendeels op andere momenten in het jaar aan de leerlingen aangeboden. De andere inrichting van het schooljaar is een direct gevolg van de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.
In de loop van de maand januari kunt u het programma van activiteiten tegemoet zien.

Mede namens de schoolleiding,
A. P. Mostert

Kerstbijeenkomst

Op maandagavond 16 december was er in de aula van onze school de kerstbijeenkomst met als thema “Herrie in de herberg”.  We weten allemaal dat het kerstkind geboren is in een stal omdat er geen plaats meer was in de herberg. Maar was er echt geen plaats meer?  Hadden ze daar in Bethlehem niet kunnen zeggen: “ach, het is wat krap, maar er kunnen er vast nog wel een paar bij? Maar nergens lees je over commentaar, over mensen die opstaan en opkomen voor de zwangere Maria. Wat doe je als je als toeschouwer onrecht ziet of ervaart?
Lees meer →

2 en 3 gymnasium bezoeken Ifigeneia

Op maandagmiddag 11 november bezoeken alle leerlingen van 2 en 3 gymnasium onze eigen toneelproductie Ifigeneia in Aulis. Een mooie kans voor onze leerlingen om op hun eigen school een klassiek toneelstuk bij te wonen. De voorstelling wordt in de lessen klassieke talen voorbereid.

Op dinsdag 12 en woensdag 13 november vinden de voorstellingen voor publiek in de aula van onze school plaats. Deze starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom.