Kerstavond

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Gisteravond, 17 december, werd op initiatief van de Commissie Emmausidentiteit (E.I.) de traditie van een kerstavond op het Emmaus in ere hersteld. Om half acht waren er ongeveer 175 ouders, leerlingen, collega’s en genodigden verzameld in de prachtig versierde aula  om gezamenlijk kerstavond te vieren. De rector, meneer Bos, opende de avond. Het geheel werd opgeluisterd door een instantkerstkoor van maar liefst veertig leden, waarvoor Meneer Giesberts en mevrouw Plugge speciale arrangementen geschreven hadden van bestaande en bekende kerstliederen. De zaal werd van harte uitgenodigd om mee te zingen.

Hoewel het koor maar twee keer een uur geoefend had en de liederen in sopraan-, alt-, tenor- en soms zelfs ook baspartijen gezongen werden, klonk het toch heel mooi. Dit tot opluchting van sommige koorleden die in het begin van de oefening wat angstig naar hun partij gekeken hadden.  Wat enthousiasme al niet vermag! Maar meneer Giesberts en mevrouw Plugge gaven ook zelf een klein optreden, prachtig!

Natuurlijk werd het kerstverhaal volgens het Evangelie van Lucas voorgelezen, door mevrouw Te Boekhorst. Er was een overdenking over Kerstmis van de hand van meneer Cammeraat  en mevrouw Van Ittersum las het kerstverhaal “De drie wijzen” van Godfried Bomans voor. Mevrouw Kraakman verzorgde de collecte die ook nu weer bestemd was voor het KWF, het goede doel van onze school gedurende dit schooljaar.

Al met al was het een blije, sfeervolle bijeenkomst en werd er nog gezellig nagepraat bij de koffie en de kersttimpen. Moge er in de toekomst nog vele kerstavonden volgen! 

Marijke van Ittersum