Klankbordavond voor ouders

Op woensdag 29 mei organiseert de OVE de tweede ouderklankbordavond van dit schooljaar. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee.

Het hoofdthema van deze avond zal zijn:
U heeft indertijd gekozen voor het Emmauscollege.
1. Wat was de reden voor u om indertijd voor het Emmauscollege te kiezen? Heeft de school aan uw verwachtingen beantwoord?
2. Als de school niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, wat zou u zelf als ouder/verzorger willen/kunnen doen om hier een bijdrage aan te leveren?
3. Op welke wijze zou de ouderbetrokkenheid kunnen worden vergroot?

Graag willen we hierover met u van gedachten wisselen.

Wanneer u bij deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot uiterlijk maandag 27 mei aanmelden via
ove@emmauscollege.nl>. U krijgt dan de agenda van de avond via e-mail opgestuurd.

Met vriendelijke groet namens de OVE, José Diesveld

Thema-avond OVE: Het puberbrein en keuzes maken

ATTENTIE: Er zijn al veel vragen binnengekomen over de aanstaande thema-avond over het puberbrein Deze avond verwachten we veel ouders te verwelkomen. Om een idee te hebben hoe groot de belangstelling werkelijk is, vragen we u zich aan te melden via de e mail van de OVE. ove@emmauscollege.nl

Lees meer →

Gezocht: nieuwe bestuursleden Oudervereniging (OVE)

In de OVE zijn twee vacatures open voor ouders van onze leerlingen. Lijkt het u waardevol om mee te denken met de schoolleiding en op de hoogte te zijn van wat zich ‘achter de schermen’ afspeelt? Uw inbreng is zeer waardevol en de schoolleiding stelt grote prijs op de uitwisseling met de OVE. Lees meer →

Nieuws uit de Oudervereniging

In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van de OVE-vergadering van 12 september 2016. De jaarvergadering van de OVE zal op maandag 14 november a.s. plaatsvinden. Tijdens deze vergadering worden ook de nieuwe OVE-leden gekozen. Er zijn dit jaar twee vacatures. We nodigen u van harte uit om eens na te denken of een functie binnen de OVE iets voor u is.  Lees meer →