Klankbordavond voor ouders

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Op woensdag 29 mei organiseert de OVE de tweede ouderklankbordavond van dit schooljaar. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee.

Het hoofdthema van deze avond zal zijn:
U heeft indertijd gekozen voor het Emmauscollege.
1. Wat was de reden voor u om indertijd voor het Emmauscollege te kiezen? Heeft de school aan uw verwachtingen beantwoord?
2. Als de school niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, wat zou u zelf als ouder/verzorger willen/kunnen doen om hier een bijdrage aan te leveren?
3. Op welke wijze zou de ouderbetrokkenheid kunnen worden vergroot?

Graag willen we hierover met u van gedachten wisselen.

Wanneer u bij deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot uiterlijk maandag 27 mei aanmelden via
ove@emmauscollege.nl>. U krijgt dan de agenda van de avond via e-mail opgestuurd.

Met vriendelijke groet namens de OVE, José Diesveld