Klankbordgroep OVE

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Allereerst wens ik u namens de Oudervereniging nog de allerbeste wensen voor 2013! Zoals u wellicht al weet zijn er dit (school)jaar weer twee ouderklankbordavonden gepland, de eerste op maandag 14 januari, de tweede op woensdag 29 mei. De avond begint om 20:00 uur en vanaf 19:45 is er inloop met koffie/thee.

De hoofdthema’s voor deze avond zijn:

  1. Wat zou de school meer kunnen doen om leerlingen te stimuleren? Wat verwacht u van de mentor? Wat verwacht u van de docenten. 
  2. Werkstukken en profielwerkstukken. Hoe waardeert u de eenduidigheid de begeleiding; het time management: de samenwerking en de begeleiding van uit de docenten hierbij?

Graag willen we hierover met u van gedachten wisselen.

Wanneer u bij deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich uiterlijk donderdag 10 januari aanmelden via ove@emmauscollege.nl. U krijgt dan de agenda van de avond via e-mail opgestuurd.

Met vriendelijke groet namens de OVE,
José Diesveld