Klankbordgroep OVE

Allereerst wens ik u namens de Oudervereniging nog de allerbeste wensen voor 2013! Zoals u wellicht al weet zijn er dit (school)jaar weer twee ouderklankbordavonden gepland, de eerste op maandag 14 januari, de tweede op woensdag 29 mei. De avond begint om 20:00 uur en vanaf 19:45 is er inloop met koffie/thee.

De hoofdthema’s voor deze avond zijn:

  1. Wat zou de school meer kunnen doen om leerlingen te stimuleren? Wat verwacht u van de mentor? Wat verwacht u van de docenten. 
  2. Werkstukken en profielwerkstukken. Hoe waardeert u de eenduidigheid de begeleiding; het time management: de samenwerking en de begeleiding van uit de docenten hierbij?

Graag willen we hierover met u van gedachten wisselen.

Wanneer u bij deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich uiterlijk donderdag 10 januari aanmelden via ove@emmauscollege.nl. U krijgt dan de agenda van de avond via e-mail opgestuurd.

Met vriendelijke groet namens de OVE,
José Diesveld

Algemene Ledenvergadering OVE

De Oudervereniging van het Emmauscollege nodigt u graag uit voor de Algemene ledenvergadering die op 27 november 2017 zal worden gehouden. De aanvangstijd is 19.30 uur. U vindt hier de agenda voor de vergadering. Lees meer →

Meeloopdag Roncalli

Vandaag bezoeken de leerlingen van de havokansklas van de Roncalli mavo onze school. Het doel is om hen een beter beeld te geven van de havo op onze school.  Ze krijgen uitleg over de overstap en de verschillen (lesrooster, huiswerk, (studie)vaardigheden en de school) en zij kunnen vragen stellen aan leerlingen die eerder deze overstap hebben gemaakt.  Lees meer →

Nieuwe PAL-student

Mijn naam is Florian Blom, en ik ben sinds deze week de nieuwe PAL-student voor de bètavakken. Ik zal de leerlingen helpen bij het begrijpen van de stof en het maken van de opgaven, zodat ze beter voorbereid zijn op de toets. Lees meer →