Pestprotocol

Om pesten op school tegen te gaan, hebben wij het ‘landelijk protocol tegen pesten’ ondertekend. Wij zijn daarmee een inspanningsverplichting aangegaan om gepeste leerlingen te helpen en pestende leerlingen te confronteren met de onwenselijkheid van hun gedrag.

Gemeentelijke instellingen

Naast de zorg die de school kan bieden, zijn er ook gemeentelijke instellingen die een actieve rol spelen in de ontwikkeling van de leerlingen. Deze zijn:

Centrum voor Jeugd en Gezin

De zorg en de bewaking van de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen is de taak van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de brugklas vullen de leerlingen een onderzoeksvragenlijst in en ontvangen zij een uitnodiging voor een gesprek met een jeugdverpleegkundige. Deze gesprekken worden altijd vertrouwelijk behandeld. In de derde klas volgt een nieuw onderzoek.

Meer informatie is te vinden op www.cjgrijnmond.nl

Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA)

Onze school is aangesloten bij het SISA-signaleringssysteem. Dit zorgt ervoor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben, worden geregistreerd in een computersysteem, waardoor de hulpverlening beter kan worden afgestemd. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement, zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven.

Meer informatie is te vinden op www.sisa.rotterdam.nl