De mentor neemt in de begeleiding van de leerlingen een centrale plaats in. Hij is de schakel tussen de aan hem toevertrouwde groep leerlingen, de docenten en de schoolleiding. Belangrijke elementen van zijn taak zijn de zorg voor het welbevinden van zijn klas en het stimuleren van zijn leerlingen bij hun studie. De mentor probeert zo snel mogelijk een beeld te krijgen van zijn leerlingen wat betreft capaciteiten, werktempo, motivatie en doorzettingsvermogen.

Bij persoonlijke problemen is de mentor de aangewezen persoon tot wie de leerling zich kan wenden. Hij blijft ook betrokken bij de begeleiding van de leerling wanneer er sprake is van ernstige gezinsproblemen. Hij kan de leerling dan adviseren contact op te nemen met één van de leden van het platform leerlingbegeleiding.

Wanneer het noodzakelijk is zal de mentor de ouders benaderen. Natuurlijk moeten ook ouders niet aarzelen om zo nodig contact op te nemen met de mentor.

Specifieke taken van de mentor per leerjaar

 • In de onderbouw
  Naast de zorg voor de individuele leerlingen schenken de mentoren ook aandacht aan het groepsproces.
 • In de brugklassen
  De mentoren van de brugklassen volgen nauwgezet de studieresultaten van hun leerlingen om in overleg met de ouders een verantwoorde keuze te kunnen maken voor het vervolg in het onderwijs (lees verder onder tab ‘groep 8 -> begeleiding’). Bij diverse activiteiten worden zij ondersteund door B-plussers. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw, die als vraagbaak voor de brugklasleerlingen dienen.
 • In de tweede klassen
  In de tweede klassen verzorgt de mentor een studieles per week waarin de aangeleerde vaardigheden in de brugklas worden onderhouden en versterkt.
 • In de derde klassen
  In de derde klas verzorgen de mentor de begeleiding van de profielkeuze.
 • In de bovenbouw
  De begeleiding wordt minder intensief om de zelfstandigheid van de leerlingen te stimuleren. De mentor kan bij ernstige persoonlijke problemen zijn leerlingen adviseren contact op te nemen met één van de leerlingbegeleiders. De mentoren en decanaat ondersteunen de leerlingen bij hun keuze voor een vervolgstudie.