Beheer door de leerling
De leerling is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het beheer van de iPad. In het vak informatie & communicatie (ic) leren leerlingen hoe ze dat het beste kunnen doen. Verder zijn onze medewerkers ICT goed bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te adviseren. En daarnaast vragen we ook aan ouders om samen met de leerling accounts aan te maken (bijvoorbeeld voor Apple en Google), zodat ook ouders hun kind zonodig kunnen bijstaan.

Beheer door school: in de brugklas en in 2018-2019 ook in klas 2
De iPad van alle leerlingen die in schooljaar 2017-2018 in de brugklas starten wordt gedeeltelijk ook door school beheerd. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld betaalde apps gratis ter beschikking stellen aan leerlingen door middel van pushen. Daarnaast kunnen we hiermee leerlingen in de les beter volgen en helpen, of bepaalde apps tijdens de les toestaan of juist afsluiten om afleiding en fraude bij toetsen te voorkomen. We gebruiken voor dit beheer de programma’s Zuludesk en Klaslokaal.

Alle iPads van leerlingen in de brugklas worden mede door de school beheerd. De beperkingen die hierdoor ontstaan zijn alleen op school van toepassing. Soms is het nodig dat de iPad opnieuw moet worden ingesteld (terug naar fabrieksinstellingen) om deze te kunnen gebruiken op school.

Wat kunnen ouders technisch beheren?
Als ouder kunt u technisch grip houden op het iPadgebruik van uw kind door middel van ouderlijk toezicht. Als uw kind in de brugklas zit en u wilt meer controle hebben over de iPad, dan kunnen we u voorzien van een ouderaccount in Zuldesk.

Privacy rond Zuludesk en Klaslokaal

Alle digitale hulpmiddelen die we inzetten, waaronder Zuludesk en Klaslokaal, komen ten goede aan het onderwijs en respecteren ieders privacy. Daartoe zijn we wettelijk verplicht. Het is technisch dan ook onmogelijk voor iedere medewerker om de inhoud van de iPad te doorzoeken. Meer achtergronden hierover, en wat dat in de praktijk betekent, leest u hier: Privacy-aspecten Klaslokaal.

Welke apps en boeken?

iPads van brugklasleerlingen worden voorzien van Zuludesk en Klaslokaal. Het is daarmee voor ons mogelijk om aan het begin van het schooljaar de meest gebruikte apps naar leerlingen in de brugklas pushen: ze worden hierdoor automatisch gedownload op de iPad. Uw kind krijgt daarnaast ook instructies voor het downloaden van inhoud die niet gepusht kan worden (bijvoorbeeld specifieke boeken). Verschillende mensen zullen hierbij assisteren: de mentoren, de docent informatie en communicatie en de coördinator ICT & onderwijs. De leerling is uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar iPad.

Digitale veiligheid

We beschikken over een contentfilter dat ongewenste sites en spam blokkeert, en ook de verbinding via het cijfer- en administratiepakket, en onze ELO, is beveiligd. De mentor en de docent Informatie en Communicatie (ic) zal uw kind leren om op een veilige manier gebruik te maken van alle mogelijkheden op het net. En verder drukken we uw kind op het hart altijd zuinig te zijn met zijn/haar spullen en de iPad niet aan anderen uit te lenen.

Veiligheid rond de school

De ervaring tot nu toe leert dat zich rond de iPad geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. Wij raden uw kind af om in de directe omgeving van de school in het openbaar gebruik te maken van de iPad.

Mag mijn kind spelletjes doen op de iPad?

De iPad is primair bedoeld voor schoolgebruik. We raden ouders af om spelletjes op de iPad toe te staan. Via contentfilters houden we het gebruik van spelletjes zoveel mogelijk beperkt. Het programma Zuludesk maakt het mogelijk  heel specifieke apps te blokkeren voor iPads die in de brugklas worden gebruikt.

Afleiding

Het is belangrijk dat we over dit onderwerp blijven praten met kinderen. We doen dat op school bijvoorbeeld in de studielessen en de lessen ic, maar het is ook belangrijk dat ouders daar thuis met hun kind over in gesprek blijven. Het is meestal voldoende als jongeren zich ervan bewust zijn dat bepaald gedrag ook nadelen kent. Soms is het nodig om technisch bepaalde functionaliteiten te blokkeren. Op school doen we dat door gewelddadig en expliciete inhoud te blokkeren. Dat doen we ook voor social media en on-line spelletjes. Ten slotte werken we in de brugklas met Klaslokaal. Hiermee kunnen we niet alleen apps pushen naar leerlingen maar ook afleiding tegen gaan.

Mogelijkheden ouders om iPad te beperken

Ja, ouders hebben thuis ook mogelijkheden tot hun beschikking om bepaalde zaken te beperken. Daarover hebben we eerder via ons blog een handleiding gemaakt die u hier kunt nalezen. Verder zullen we, zodra dit mogelijk is, aan ouders een programma beschikbaar stellen waarmee de iPad van zoon/dochter beheerd kan worden.

Adviezen voor ouders over internetgebruik

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, speciaal voor ouders, de risico’s op een rij gezet en adviezen opgesteld. Deze kunt u vinden op onze site onder OUDERS.

Digitaal pesten

We vinden pesten onacceptabel en hebben hier veel aandacht voor, bijvoorbeeld bij het vak informatie & communicatie en in de mentorles. Iedere leerling tekent met de mentor het pestprotocol en het ICT-protocol. Hierin staat wat er wel en niet is toegestaan, en hoe je moet handelen als er sprake is van pestgedrag.

ICT-protocol

Om het ICT-gebruik binnen de school in goede banen te leiden, hebben wij een ICT-protocol ontwikkeld. Hierin zijn alle regels opgenomen ten aanzien van het gebruik van computers, iPads en mobiele telefoons. Als je op school gebruik maakt van ICT (iPad, computer, smartphone), dient dat te gebeuren binnen de regels die we hebben vastgelegd.