Leren plannen en stiltestudieruimte

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Op basis van ervaringen van docenten en mentoren en op basis van gesprekken met klankbordgroepen van ouders en leerlingen, hebben we besloten om dit jaar extra aandacht te besteden aan het leren plannen van leerlingen en aan het bieden van mogelijkheden om op school buiten de reguliere lessen (in stilte) te studeren.
Dat doen we enerzijds door nieuwe hulpmiddelen bij het plannen aan te bieden en anderzijds door een intensievere begeleiding van de mentoren op dit gebied.
Zo heeft u wellicht al gemerkt dat we met ingang van dit schooljaar zijn overgestapt van een papieren klassenboek voor de onderbouw naar een digitaal klassenboek. Hierdoor hebben leerlingen (en eventueel ouders) altijd, dus ook thuis, zicht op het opgegeven huiswerk. Daarnaast zal er ruim voor de start van een toetsweek op de ELO een overzicht staan voor alle onderbouwleerlingen met daarin de omschrijving van de toetsstof voor de toetsweek, eventueel aangevuld met tips voor de voorbereiding op de toetsen.
Ook de mentoren besteden extra aandacht aan het leren plannen. In 2H wordt twee keer per week de lesdag afgesloten met een door de mentor begeleid huiswerkuur. In periode 1 nemen alle leerlingen hieraan deel, vanaf periode 2 in ieder geval de leerlingen met een zwak of onvoldoende rapport.
Tenslotte kunnen alle leerlingen dit jaar vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur terecht in de binnenhof om daar in stilte te studeren. Daarnaast is natuurlijk de hele dag onze mediatheek open voor leerlingen.
We hopen uiteraard dat deze maatregelen een positief effect zullen hebben op de motivatie en resultaten van onze leerlingen en zullen dat in de loop van het jaar evalueren.

R. Majewski (afdelingsconrector 6 vwo)