Leren reanimeren in de bovenbouw

Ank MinkmanAlgemeen

Onze school is een van de vijftig scholen in Nederland die meedoet aan een pilot van de Hartstichting. Deze pilot betreft het opleiden van leerlingen in de bovenbouw om te leren reanimeren.1402_reanimatieDe 6minutenles

Op vrijdag 21 maart en donderdag 27 maart 2014 krijgen 60 van onze bovenbouwleerlingen de kans om hun reanimatiediploma te behalen.
Zij gaan daarvoor op één van beide dagen een middag aan de slag met het nieuwe lesprogramma ‘de 6minutenles’ van de Hartstichting. Zij leren hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing moeten geven en een AED dienen te gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door BRA, CAM, HOE, MOU, STA en STO, docenten van onze school. Zij hebben een officieel gecertificeerde cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd.

Hartstilstand
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Door binnen de eerste 6 minuten de juiste hulp te bieden, vergroot je de overlevingskans van de getroffene aanzienlijk (zie filmpje).

Geef je nu op!

Als je op de genoemde dagen vanaf 12.40u beschikbaar bent (en dus geen toetsen, luistertoetsen of rekenexamen hebt), stuur dan uiterlijk donderdag 13 maart een mailtje naar BRA met daarin je voor- en achternaam en klas, met als titel ‘aanmelding reanimatie’. Je krijgt dan vóór de toetsweek bericht of je mee mag doen en op welk van de twee dagen. Als er teveel aanmeldingen zijn, kijken we naar de datum van aanmelding (hoe sneller je je aanmeldt, hoe meer kans je dus hebt dat je ook daadwerkelijk mee mag doen!)