Loting GO Emmaus

Ank MinkmanBrugklas

Afgelopen vrijdag 4 april heeft de loting plaats gevonden met betrekking tot de plaatsing in GO Emmaus. Deze loting bleek noodzakelijk, omdat de belangstelling voor deze onderwijsstroom groter was dan het aantal beschikbare plaatsen. De loting werd verricht onder toeziend oog van onze rector en twee leden van onze Medezeggenschapsraad.

Inmiddels hebben de ouders/verzorgers een bericht van onze school ontvangen over de uitslag van de loting.