Maatschappelijke stage

Voorlichting in klas 2
Medio maart starten wij in klas 2 met de voorlichting voor de maatschappelijke stage. Tijdens deze voorlichting krijgen de leerlingen informatie over wat van hen wordt verwacht, waarom ze stage moeten lopen en wanneer ze aan de slag kunnen. Zij krijgen diverse voorbeelden te zien en ze kunnen zich dan al voor een aantal activiteiten aanmelden.

Waarom de leerlingen nu al worden geïnformeerd? Na toetsweek 4 hebben de leerlingen geen les meer en met de zomervakantie voor de deur hebben de leerlingen vele weken vrij. Dat is natuurlijk een goed moment om een maatschappelijke stage te doen. Vanaf 1 juli (na toetsweek 4) mogen zij met hun maatschappelijke stage starten. Vanaf deze datum is dan ook de vacaturebank op school weer actief.

De leerlingen moeten zelf een MaS-stage zoeken. Wij hebben daarmee zeer goede ervaringen opgedaan. Dit schooljaar heeft 95% van de leerlingen zelf een stageplek gevonden en de rest heeft na de kerstvakantie met wat sturing ook iets gevonden. 

Voor meer informatie over de maatschappelijke stage verwijs ik u naar de informatiefolders die de leerlingen tijdens deze voorlichting ontvangen. Ook kunt u op www.emmauscollege.nl meer informatie over MaS vinden. 

Maatschappelijke stage in klas 3
Alle leerlingen in klas 3 hebben inmiddels een stageplek gevonden. Hoewel nog veel leerlingen druk bezig zijn met het afronden van hun stage, is een grote groep al klaar. Na de laatste stagedag dienen zij binnen een maand het stagewerkboek in B10 in te leveren. Het stagewerkboek bevat een aantal opdrachten zoals: het houden van een interview, het bijhouden van een logboek en een klein onderzoek doen naar de instelling/organisatie. Daarnaast bevat het stagewerkboek twee beoordelings- formulieren; één wordt ingevuld door de leerling en één door de stagebegeleider. Na het in leveren van het stagewerkboek wordt het resultaat op het eerstvolgende rapport vermeld.

Belangrijke data:
31 mei 2013 is de uiterste inleverdatum van het stagewerkboek voor klas 3.
1 juli 2013 start de maatschappelijke stage voor klas 2.  

Meer informatie:
Op de site www.maatschappelijkestage.nl kun je voorbeelden van maatschappelijke stage vinden. Op www.mastr.nl vind je vrijwilligersvacatures in en rond Rotterdam en kun je     zelfstandig op een maatschappelijke stage intekenen.

Voor directe vragen en/of problemen kun je terecht bij de coördinator maatschappelijke stage, Marion van Roon-Plaisier: e-mail: ron@emmauscollege.nl of tel. (010)-2861300. 

1e en 2e klas op kennismakingsreis

Deze week gaan, dan wel zijn, onze brugklasleerlingen en onze leerlingen uit de tweede klas op kamp. Van maandag tot en met woensdag gaat de eerste groep en van woensdag tot en met vrijdag de tweede groep. Zij zijn verspreid over het land.  Lees meer →

PP-presentatie 2A, 2G, 3A, 3G

Op 31 augustus en 5 september hebben de ouderavonden van 2/3 atheneum en 2/3 gymnasium plaatsgevonden. Voor de ouders die de informatie, die op deze avonden is verstrekt, nog een keer willen bekijken, hebben wij een pdf gemaakt die u met de volgende link kunt openen. 2A; 2G; 3A; 3G. Lees meer →

MaS-middag 2e klas

Leerlingen uit 2H hebben zich deze middag voor anderen ingezet tijdens de maatschappelijke stage. Samen met stichting M25 Rotterdam, die jongeren uitdaagt hun grenzen te verleggen door zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen, is er een zeer divers programma opgesteld. Wat hebben de leerlingen zoal gedaan:  Lees meer →