Meer leren in minder tijd!?

Ank MinkmanAlgemeen

Puberbrein en huiswerk; méér leren in minder tijd!? Dit was het onderwerp van de OVE thema-avond die op maandag 15 januari is gehouden. Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om bij deze lezing aanwezig te zijn.  Hierbij treft u een kort verslag van deze lezing aan, waarin veel links zijn opgenomen naar verschillende websites en boeken.