Mission Symphonic

Ank MinkmanExcellentie

Leerlingen uit de brugklas die in de afgelopen periode het plusuur muziek hebben gevolgd, zijn geselecteerd om mee te doen aan een bijzonder project ‘Mission Symphonic’ ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Bij dit project hebben de leerlingen tijdens de plusuren muziek kennisgemaakt met tien bekende symfonische klassiekers. Van de beroemde Vijfde van Beethoven tot De Vuurvogel van Stravinsky.

Op vrijdag 29 juni om 12.45 uur komt de gezamenlijke reis van Mission Symphonic samen in de concertzaal van de Doelen. Samen met leerlingen van andere scholen zullen onze leerlingen een 1000-koppig koor vormen dat bekende melodieën van enkele componisten ten gehore zullen brengen. Wij wensen jullie heel veel succes en plezier!