Nacht van de Muziek

Ank MinkmanActiviteiten

Op donderdag 12 en vrijdag 13 februari kun je tijdens de Nacht van de Muziek weer genieten van al het muzikale talent dat op het Emmauscollege rondloopt. Onder leiding van de heer Pieters is er een mooi programma voor jullie samengesteld. NvdM 2015ABeide avonden vinden op school in de aula plaats en zijn toegankelijk voor leerlingen uit alle klassen. Zowel op donderdag- als op vrijdagavond geldt daarom een strikt verbod op de verkoop en het gebruik van alcohol.

Het programma start op donderdag en vrijdag om 19.30 (inloop vanaf 19.00 en het hek is tot 20.30 open). In de voorverkoop kost een kaartje €2,50 en aan de deur €4,00. De voorverkoop vindt plaats tijdens de grote pauzes in de aula (alleen contante betaling). Voorverkoop: woensdag, donderdag en vrijdag. Het meenemen van het Emmauspasje is verplicht en introducés van bezoekers zijn helaas niet toegestaan. Introducés van de ‘artiesten’ zijn wel welkom. Zij dienen zich via de ELO bij mevrouw Schlosser (SCR) aan te melden. Ook voor hen geldt: de kaartjes kosten €4,00 aan de deur of €2,50 in de voorverkoop. Belangstellende oud-leerlingen zijn (tegen betaling) ook welkom. Zij moeten ‘s avonds bij het hek hun schoolpasje laten zien.

Het bijwonen van een Nacht telt mee als een culturele activiteit voor het vak CKV. Voor alle leerlingen uit de bovenbouw; een extra stimulans dus om een kaartje te kopen! Het CKV-bewijs kan aan het eind van de avond worden afgehaald bij een CKV- docent.

De deelnemers (dus niet de bezoekers) aan de donderdagavond zijn overigens vrijgesteld van huiswerk voor de dag erna. Kom voor een preview naar de aula tijdens de grote pauzes tijdens de voorverkoop.

Namens de commissie Nacht van de Muziek,

P. de Gruijter