Nieuwe rector bestuurder

Jacqueline HamBelangrijk!

Vanaf begin januari 2020 is de werving gestart van de opvolger van onze rector bestuurder Arti Bos. Hij zal de school zoals u weet per 1 augustus 2020 gaan verlaten. De Benoemings Advies Commissie (BAC) onder begeleiding van het werving en selectie bureau Erik Versteege Search heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met kandidaten voor deze functie. De BAC kan met voldoening terugkijken op deze gesprekken. Die gesprekken hebben geleid tot een unanieme voordracht. De Raad van Toezicht van de Stichting Kavor (Emmauscollege) heeft deze voordracht overgenomen en heeft de heer Raoul Majewski benoemd als nieuwe rector bestuurder van het Emmauscollege. Wij feliciteren de heer Majewski met deze benoeming en wensen hem heel veel succes toe. Hij zal benoemd worden per 1 augustus 2020. Vanzelfsprekend zal de huidige rector bestuurder er alles aan doen om een soepele directiewisseling mogelijk te maken.

Raoul Majewski (1975) is voor het Emmauscollege geen onbekende. Hij heeft een lange succesvolle geschiedenis binnen het Emmauscollege (1999) in diverse functies van docent natuur- en scheikunde en mentor tot afdelingsconrector. Binnen deze functies heeft hij vele vernieuwings- en veranderingstrajecten mede geïnitieerd en gerealiseerd.
In 2019 werd hij directeur van het Einstein Lyceum in Rotterdam. Nu komt hij weer als rector bestuurder terug op onze school.