Olympiade Grieks

Ank MinkmanExcellentie, Gymnasium

Op donderdag 30 januari hebben vijf leerlingen uit de vijfde klas meegedaan aan de Olympiade Grieks. Zij hebben zitten zwoegen op teksten van Herodotus over ontvoerde vrouwen uit mythologische tijdens zoals Io, Europa (ja dat was een meisje!), Medea en Helena. 1402_olympiade GrieksLeuke vragen over het doorleven van Griekse woorden in onze taal, de taal van Herodotus en een vraag om een actueel voorbeeld te geven iets dat vroeger heel groot/belangrijk was en nu heel klein/onbelangrijk. Achteraf zeiden de leerlingen dat als ze zich nog beter hadden voorbereid, het helemaal niet zo moeilijk was geweest. De vragen waren makkelijker dan de SE-toetsen van mevrouw Arends op school!