PWS BètaPlus-klas 2019

“Op het Emmauscollege kun je kiezen wat bij je past. Als je wilt, als je het aangeeft en als je het aangrijpt, kan alles op het Emmaus. Verdieping, verbreding op alle gebieden, economie, bèta, kunst, sport, cultuur, noem het op. We krijgen soms de vraag “wat doen jullie extra?” Heel veel. We zien het alleen niet als extra, het hoort bij ons”
Uit onze corporate story

Talent krijgt bij ons op school alle ruimte. Wij bieden onze leerlingen, zowel binnen als buiten de lessen, veel verrijking aan om hun talenten verder te ontwikkelen. Er zijn al veel mogelijkheden in het reguliere programma. De leerlingen die nog meer kunnen en willen, hebben de keuze uit een breed aanbod.

Voor eventuele kosten verwijzen wij u naar dit overzicht.

U kunt hier de folder ‘Emmaus Excellent’, die tijdens de open dag aan alle bezoekers is uitgereikt, inzien.

In de onderbouw

In de onderbouw staan de vakken kunst, muziek, techniek, drama en informatie & communicatie (IC) regulier op het rooster. Vanaf 2vwo volgen onze leerlingen bij het vak Engels altijd Cambridge First Certificate of English. Bij het vak IC, dat in de brugklas wordt gegeven, leren de leerlingen hun iPad goed te gebruiken en worden ook de gedragsregels van sociale media besproken.

In de bovenbouw

Vanaf klas 4 kunnen leerlingen, naast hun reguliere pakket, extra vakken kiezen zoals de examenvakken filosofie, maatschappijwetenschappen, wiskunde D, informatica, bedrijfseconomie, kunst-beeldende vorming en muziek. Het eerste extra vak nemen wij op in hun lesrooster, waardoor hun schooldag niet langer wordt.

Ook bieden wij leerlingen op de havo de mogelijkheid om gevarieerd examen te doen. Zij kunnen in sommige vakken examen doen op vwo-niveau.

Examenleerlingen die met hun cijferlijst tot de beste tien procent van Nederland behoren, worden lid van de Socrates Honour Society, een stichting die toptalent samenbrengt in een uniek landelijk netwerk, waarin uitblinkers geholpen worden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en worden gestimuleerd om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken.