Ons excellentieprogramma ‘Kunst en Techniek’ bestaat uit:

3D-printen

Tijdens de lessen handvaardigheid/techniek (HT) maken onze leerlingen kennis met 3D. Maar ook buiten schooltijd kunnen ze hiermee verder! In overleg met een HT-docent kunnen leerlingen dan een 3D-product ontwerpen en daadwerkelijk laten printen.

Schaken

Bij ons op school kun je vanaf de brugklas schaaklesen volgen. Ieder jaar neemt een groep leerlingen deel aan diverse schaaktoernooien, zowel intern, regionaal als nationaal. 

Boekenclub

Ergens onder de oppervlakte borrelt er bij veel jongeren een liefde voor lezen. Met de boekenclub willen we deze liefde verder aanwakkeren. Tijdens de EMC-uren lezen we verschillende boeken, die (deels) door de leerlingen gekozen worden. Deze worden in de boekenclub besproken, waarbij leerlingen per toerbeurt het voortouw nemen.

Lego League

Tijdens de Lego League ga je met een team Lego-robots in elkaar zetten en programmeren. De robots moeten opdrachten uitvoeren. Bij goede resultaten is het zelfs mogelijk om met de landelijke FIRST Lego League wedstrijd mee te doen. 

Muziek

Naast de mogelijkheid om het vak muziek in de bovenbouw te kiezen, stimuleren wij onze leerlingen om hun muzikale talent te ontplooien. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld meedoen aan het Nieuwjaarsconcert, het Open Podium of het Muziektheater.

Tekenen

In zowel de brugklas en tweede klas volgen onze leerlingen het vak tekenen. Voor derde klassers is een speciaal programma ontwikkeld om hen bewust te maken van hun tekentalent. Zij kunnen zich aanmelden voor de ateliermiddagen. Daarbij krijgen leerlingen uit 3 vwo en 3 gymnasium het vak kunst. Dit vak kunnen zij, net als havo-leerlingen, in de bovenbouw kiezen. Eindexamenleerlingen die het vak kunst hebben gekozen organiseren zelf de Emmaus Eindexamen Expositie.