Ons excellentieprogramma ‘Maatschappij en Economie’ bestaat uit:

M(aatschappij)-Excellent (5V)

5 vwo-leerlingen die excelleren in maatschappij georiënteerde vakken kunnen na selectie deelnemen aan het M-Excellentproject. Ze werken binnen dit project in groepjes aan een opdracht voor een maatschappelijke organisatie. Ze krijgen colleges van hoogleraren en leren nieuwe vaardigheden van professionals uit het bedrijfsleven. Elk jaar worden er twee nieuwe maatschappelijke thema’s vastgesteld, die door de leerlingen, die in groepen zijn verdeeld, worden onderzocht en uitgewerkt.

Elementair Boekhouden (5H/V en 6V)

Leerlingen uit de vijfde klas en examenkandidaten met bedrijfseconomie in het vakkenpakket kunnen hun kennis verbreden met het programma Elementair Boekhouden. Als je slaagt behaal je een diploma van de Associatie voor Praktijkexamens. Een aantal universiteiten en HBO-scholen geven vrijstellingen voor bepaalde vakken als het diploma kan worden overlegd.

Business Class (4H)

Een groep geselecteerde havoleerlingen met een E&M-profiel kunnen in hun vierde jaar de Business Class volgen. Het programma is een combinatie van inhoudelijke verrijking over verslaggeving, recht en management en trainingen op het gebied van presentatie-, argumentatie- en sollicitatievaardigheden die onmisbaar zijn op het HBO. Ook krijgen ze de kans om hun profielwerkstuk al in 4 havo te schrijven.

Na selectie gaan zij in drie verschillende thema’s, voornamelijk in groepen, aan de slag. De thema’s zijn als volgt:

  1. Onderneming en Verslaggeving: je leert (bedrijfs)economische gegevens op een juiste manier te ordenen en te presenteren. Om dat te kunnen doen krijg je eerst les in Excel.
  2. Onderneming en Recht: je krijgt introductie op het arbeids- en ondernemingsrecht. Je volgt enkele colleges over deze rechtsgebieden en bereidt een rechtszaak voor.
  3. Onderneming en Management: je wordt begeleid in managementvaardigheden.

Masterclasses U-talent alfa-gamma

Bovenbouwleerlingen uit havo en vwo kunnen diverse workshops aan de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht volgen, zoals de workshop “Demonstreren in tijden van Corona”, of “Straatpoëzie: gedichten ontdekken in het wild”.

Debatteam (3H/V, 4H/V, 5H/V, 6V)

Leerlingen uit de bovenbouw en klas 3 kunnen zich opgeven voor het Emmaus-debatteam. Daar leren zij hun debatvaardigheden te verbeteren onder leiding van twee docenten. Er worden ook trainingen door externe professionals gegeven. Elk jaar neemt een groot aantal leerlingen van de havo en het vwo deel aan debatwedstrijden op regionaal en nationaal niveau. En met succes! Ons debatteam werd vierde op het NK Debatteren voor Scholieren in 2020 en won zowel het teamdebat als de prijs voor de beste rede van Op Weg naar het Lagerhuis Zuid-Holland.

Meer lezen over deze ervaring? Klik hier