Ons excellentieprogramma ‘Maatschappij en Economie’ bestaat uit:

Business Class in 4 havo

Leerlingen met een grote interesse voor (bedrijfs)economische onderwerpen en die het vak economie en/of bedrijfseconomie volgen, kunnen zich opgeven voor de Business Class. Na selectie gaan zij in drie verschillende thema’s, voornamelijk in groepen, aan de slag.

Binnen het eerste thema, “Onderneming & Verslaggeving”, leren je (bedrijfs)economische gegevens op een juiste manier te ordenen en te presenteren. Om dat te kunnen doen krijg je eerst les in Excel.
Binnen het tweede thema, “Onderneming & Recht”, krijg je een introductie op het arbeids- en ondernemingsrecht. Je volgt dan enkele colleges over deze rechtsgebieden en je bereidt een rechtszaak voor.
Binnen het laatste thema, “Onderneming & Management”, wordt voornamelijk naar je managementvaardigheden gekeken. Je volgt dan ook een intensieve sollicitatiecursus.

Binnen het 4H-programma schrijf je ook het profielwerkstuk over een (bedrijfs)economisch onderwerp. Hierdoor ontstaat in het eindexamenjaar meer ruimte voor voorbereiding op het centraal eindexamen.

Elementair Boekhouden

Leerlingen die in 5H, 5V of 6V zitten, en die
• geïnteresseerd zijn in economische vakken
• van plan zijn om na hun diploma een economische studie te volgen
• een eigen bedrijf willen beginnen,
kunnen zich inschrijven voor deze cursus.

Omdat het vak boekhouden geen onderdeel meer is van het lesprogramma van M&O, kun je op school buiten de lessen om een boekhoudcursus te volgen. Als je slaagt behaal je een diploma van de Associatie voor Praktijkexamens. Een aantal universiteiten en HBO-scholen geven vrijstellingen voor bepaalde vakken als het diploma kan worden overlegd.

Emmaus-debatteam

Leerlingen uit de bovenbouw en klas 3 kunnen zich opgeven voor het Emmaus-debatteam. Daar leren zij hun debatvaardigheden te verbeteren onder leiding van twee docenten. Er worden ook trainingen door externe professionals gegeven.

Debatteren is een vaardigheid waar je altijd iets aan hebt, ook tijdens vervolgstudies. Je leert spreken, luisteren en argumenteren. Dit kan je het nodige zelfvertrouwen geven. Ook leer je standpunten van verschillende kanten te bekijken en te begrijpen; het maakt je dus kritischer.

Elke week bereid je je voor op belangrijke debatwedstrijden in heel Nederland, zoals het Max Havelaar Toesprakentoernooi, het NK-debatteren, het Groot Jongerendebat Rotterdam, het Waterdebat, Op Weg Naar Het Lagerhuis, het debat op de Grondwetdag en het Wolfertdebat.

M(aatschappij)-excellent

Leerlingen uit 5 vwo met M-vakken kunnen zich aanmelden voor ‘M-excellent’. Dit programma is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging.

Naast de reguliere lessen volgen de geselecteerde leerlingen diverse gastlessen van hoogleraren en docenten uit het hbo-onderwijs en universitair onderwijs en krijgen zij lezingen van professionals uit het bedrijfsleven. Een belangrijke pijler van het programma is de persoonlijkheidstraining die verzorgd wordt door een gespecialiseerd adviesbureau.

Elk jaar worden er twee nieuwe maatschappelijke thema’s vastgesteld, die door de leerlingen, die in groepen zijn verdeeld, worden onderzocht en uitgewerkt.