Wij zijn één van de 250 scholen in Nederland die met het programma Bèta Excellent van het Platform Bèta Techniek samenwerken om het aandeel leerlingen met een natuurprofiel in de school te vergroten en om deze leerlingen de kans te geven hun talenten op bètagebied verder te ontplooien. Via de TU Delft maken wij gebruik van de diensten van studenten, die als PAL (Persoonlijk Assistent Leraar) ondersteuning bieden bij de bèta-vakken. Alle leerlingen kunnen van hun diensten gebruik maken.

Ons excellentieprogramma ‘Natuurwetenschappen’ bestaat uit:

Science-lessen in de brugklas

In de plusuren in de brugklas kunnen leerlingen kiezen voor een serie science-lessen om hen op speelse wijze kennis te laten maken met natuurwetenschappelijk onderzoek. Ze doen onder begeleiding proefjes in het binas-lab op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie.

U-talentprogramma

Wij zijn een connectieschool van U-talent, zowel voor bèta als alfa-gamma. U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meerdere middelbare scholen. U-talent organiseert extra activiteiten voor leerlingen van brugklas tot 6vwo. Een deel van deze activiteiten staat open voor iedere gemotiveerde leerling, een ander deel is enkel toegankelijk na selectie. Leerlingen hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan een breed scala aan activiteiten. Van een ‘Girlsclub’ om meiden uit de onderbouw te stimuleren natuurwetenschappen te kiezen tot een workshop ‘Wetenschap in de Gouden Eeuw’ voor leerlingen uit 5vwo. Van deelname aan een lessenserie ‘Red het Regenwoud’ voor brugklassers tot deelname aan workshops ‘Schoner water door schimmels’ voor 4 en 5 vwo.

Masterclasses biologie 3/4 havo en 4 vwo

De geselecteerde leerlingen verdiepen zich in de werking van het hart en leren aansluitend ook zelf reanimeren. Leerlingen uit 4 vwo volgen een verrijkende module over hedendaagse biologische principes en technieken met als afsluiting een gastcollege over de toepassing van deze kennis in wetenschappelijk onderzoek.

BètaPlus-klas 5 vwo

De leerlingen die zich voor deze klas opgeven en na een selectieprocedure zijn toegelaten, volgen verdiepende modules, krijgen les van diverse gastdocenten en nemen deel aan excursies naar verschillende wetenschappelijke instellingen.
In het afgelopen jaar hebben deze leerlingen onder andere lessen gevolgd in embryologie, de relativiteitstheorie, deeltjesfysica, reanimatie, anatomie, de werking van het brein en sterrenkunde. Verder stonden excursies naar onderzoeksinstellingen en diverse laboratoria op het programma, alsook een bezoek aan de deeltjesversneller in Genève. Bovendien ronden de leerlingen al in 5V hun profielwerkstuk af, een jaar eerder dan hun klasgenoten.