Wij zijn één van de 250 scholen in Nederland die met het programma Bèta Excellent van het Platform Bèta Techniek samenwerken om het aandeel leerlingen met een natuurprofiel in de school te vergroten en om deze leerlingen de kans te geven hun talenten op bètagebied verder te ontplooien. Via de TU Delft maken wij gebruik van de diensten van studenten, die als PAL (Persoonlijk Assistent Leraar) ondersteuning bieden bij de bèta-vakken. Alle leerlingen kunnen van hun diensten gebruik maken.

Ons excellentieprogramma ‘Natuurwetenschappen’ bestaat uit:

Science-lessen in de brugklas

In de plusuren in de brugklas kunnen leerlingen kiezen voor een serie science-lessen om hen op speelse wijze kennis te laten maken met natuurwetenschappelijk onderzoek. Ze doen onder begeleiding proefjes in het binas-lab op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie.

U-talentprogramma onderbouw

Wij zijn een U-talent connectieschool. Dit houdt in dat een select groepje onderbouwleerlingen op de Universiteit Utrecht een dag onderzoek mag doen. Dit in samenwerking met het Universiteitsmuseum.
Verder gaan de derde klasleerlingen naar Utrecht om zich beter te kunnen oriënteren op het bètadomein ter voorbereiding op de profielkeuze.

Masterclasses biologie 3/4 havo en 4 vwo

De geselecteerde leerlingen verdiepen zich in de werking van het hart en leren aansluitend ook zelf reanimeren. Leerlingen uit 4 vwo volgen een verrijkende module over hedendaagse biologische principes en technieken met als afsluiting een gastcollege over de toepassing van deze kennis in wetenschappelijk onderzoek.

BètaPlus-klas 5 vwo

De leerlingen die zich voor deze klas opgeven en na een selectieprocedure zijn toegelaten, volgen verdiepende modules, krijgen les van diverse gastdocenten en nemen deel aan excursies naar verschillende wetenschappelijke instellingen.
In het afgelopen jaar hebben deze leerlingen onder andere lessen gevolgd in embryologie, de relativiteitstheorie, deeltjesfysica, reanimatie, anatomie, de werking van het brein en sterrenkunde. Verder stonden excursies naar onderzoeksinstellingen en diverse laboratoria op het programma, alsook een bezoek aan de deeltjesversneller in Genève. Bovendien ronden de leerlingen al in 5V hun profielwerkstuk af, een jaar eerder dan hun klasgenoten.