Wij zijn één van de 250 scholen in Nederland die met het programma Bèta Excellent van het Platform Bèta Techniek samenwerken om het aandeel leerlingen met een natuurprofiel in de school te vergroten en om deze leerlingen de kans te geven hun talenten op bètagebied verder te ontplooien. Via de TU Delft maken wij gebruik van de diensten van studenten, die als PAL (Persoonlijk Assistent Leraar) ondersteuning bieden bij de bèta-vakken. Alle leerlingen kunnen van hun diensten gebruik maken.

Ons excellentieprogramma ‘Natuurwetenschappen’ bestaat uit:

Science-lessen (Brugklas)

Brugklasleerlingen kunnen in de EMC-uren kiezen voor een serie science-lessen om hen op speelse wijze kennis te laten maken met natuurwetenschappelijk onderzoek. Ze doen onder begeleiding proefjes in het binas-lab op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie.

BètaPlus-klas (5V)

In 5 vwo kunnen leerlingen zich opgeven voor de BètaPlus-klas. Zij worden dan via een selectieprocedure toegelaten en volgen verdiepende modules, krijgen les van diverse gastdocenten en nemen deel aan excursies naar verschillende wetenschappelijke instellingen. Ook ronden zij in 5 vwo hun profielwerkstuk al af.

Junior Med (5/V en 6V)

Zeer gemotiveerde leerlingen die een carrière in de medische wetenschap ambiëren kunnen via de schooldecaan in 4 vwo solliciteren voor Junior Med Erasmus UMC. Na een strenge selectie word je mogelijk toegelaten. Na toelating volg je in 5 vwo en 6 vwo diverse colleges en practica aan de universiteit. Dat doe je deels in schooltijd.

Red het Regenwoud (Brugklas)

Brugklassers kunnen in hun eerste jaar op het Emmauscollege meedoen aan de lessenserie Red het Regenwoud op de Universiteit van Utrecht.

Girlsclub (Brugklas, 2H/V, 3H/V)

Met deze club van de Universiteit Utrecht stimuleren wij meiden uit de onderbouw om natuurwetenschappen in hun vakkenpakket te kiezen.

Technisch ontwerpen

Bij technisch ontwerpen houd je je bezig met het oplossen van een probleem uit het bedrijfsleven. Aan de hand van de ontwerpcyclus ga je op zoek naar een oplossing voor de casus. Creatief denken, creëren en ontwikkelen staat tijdens dit programma centraal.

Robot-in-a-week (3H/3V)

Je werkt een week lang in kleine teams aan een robot. Aan het einde van de week speelt jouw robot een wedstrijd tegen de robots van de andere teams. Als het goed gaat, dan mag je volgend jaar door om te strijden tegen andere scholen op de First Tech Challenge Nederland. Je leert de robotwagen besturen met een controller, maar je leert ook hoe je hem kunt programmeren zodat hij zelf zijn weg zoekt of opdrachten uitvoert die jij hem geeft. Er is ruimte genoeg om zelf leuke extra’s te maken.

U-talent bèta

Bovenbouwleerlingen uit havo en vwo kunnen diverse workshops aan de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht volgen, zoals de workshop “Edit cancer with Crispr/Cas9””, of “De confrontatie met Einstein”.