p1130798-aOns excellentieprogramma ‘Talen’ bestaat uit:

Cambridge First Certificate of English (FCE)

Het FCE (First Certificate in English) is een Engels diploma dat over de gehele wereld wordt erkend. Met het daarop volgende Cambridge Advanced English (CAE) diploma heeft een leerling (wat Engels betreft) toegang tot bijna alle internationale universiteiten. De FCE- en CAE-examens worden georganiseerd door Cambridge English Language Assessment.

Tijdens de Engelse lessen wordt gewerkt met een geheel Engelstalige methode en de spreektaal tijdens deze lessen is Engels. Er is extra veel aandacht voor spreekvaardigheid, er wordt dieper ingegaan op de grammatica en woordenschat en ook de schrijf-, luister-  en leesvaardigheid wordt heel gestructureerd aangepakt. Bij voldoende aanmeldingen volgt er ook een reis naar Londen.

Op het gymnasium en atheneum wordt in de eerste, tweede en derde klas bij het vak Engels Cambridge First Certificate of English gegeven en in de vierde en vijfde klas Cambridge Advanced English.

Voor havoleerlingen is het mogelijk om vanaf het tweede leerjaar FCE Engels te volgen. De Cambridge lessen komen dan bovenop de reguliere lessen. Per week krijgen ze twee uur extra Engels. Deze lessen vinden vaak plaats aan het begin of aan het einde van de dag.

Delf Scolaire en français

Het lesmateriaal van Delf Scolaire is door het Europees Platform speciaal voor leerlingen ontwikkeld en is aangepast aan de belevingswereld van deze doelgroep. De lessen worden afgesloten met een officieel examen. Leerlingen die geslaagd zijn ontvangen het internationaal certificaat, het zogenaamde Delf Scolaire.

Vanaf de derde klas kunnen leerlingen zich inschrijven voor deze cursus. Zij krijgen één uur in de week extra les. Bij de inschrijving wordt hen gevraagd een motivatie te schrijven waarom zij graag deze cursus willen volgen. De spreektaal tijdens deze lessen is Frans. Er is plaats voor maximaal 20 leerlingen. Bij meer inschrijvingen bepaalt de motivatie de selectie.

Spaans 

Via het ‘Educatief Centrum Emmauscollege’ kunnen geïnteresseerde leerlingen twee jaar lang Spaans volgen. Aan het einde van de eerste klas kunnen zij zich via de website www.stg-ECE.nl hiervoor inschrijven. Aan het einde van de derde klas ontvangen de leerlingen een certificaat.

Het vak Spaans wordt eenmaal in de week gegeven. De lessen kunnen binnen het reguliere lesrooster plaatsvinden. Als de leerlingen een andere les moeten missen, dan dienen zij de gemiste stof zelf in te halen.