Ons excellentieprogramma ‘Talen’ bestaat uit:

Cambridge English

Het B2 First for Schools (voorheen First Certificate in English) is een Engels diploma dat over de gehele wereld wordt erkend. Met het daarop volgende C2 Advanced English (CAE) diploma heeft een leerling (wat Engels betreft) toegang tot bijna alle internationale universiteiten. De examens worden georganiseerd door Cambridge English Language Assessment.

Tijdens de Engelse lessen wordt gewerkt met een geheel Engelstalige methode en de spreektaal tijdens deze lessen is Engels. Er is extra veel aandacht voor spreekvaardigheid, er wordt dieper ingegaan op de grammatica en woordenschat en ook de schrijf-, luister-  en leesvaardigheid wordt heel gestructureerd aangepakt. Bij voldoende aanmeldingen volgt er ook een reis naar Londen.

Op het gymnasium en atheneum wordt in de onderbouw bij het vak Engels Cambridge English gegeven en in de vierde en vijfde klas C1 Advanced English.

Voor havoleerlingen is het mogelijk om vanaf het tweede leerjaar B2 First for Schools te volgen. Deze lessen komen dan bovenop de reguliere lessen. Per week krijgen ze twee uur extra Engels. Deze lessen vinden vaak plaats aan het begin of aan het einde van de dag.

Delf Scolaire en français

Het lesmateriaal van Delf Scolaire is door het Europees Platform speciaal voor leerlingen ontwikkeld en is aangepast aan de belevingswereld van deze doelgroep. De lessen worden afgesloten met een officieel examen. Leerlingen die geslaagd zijn ontvangen het internationaal certificaat, het zogenaamde Delf Scolaire.

Vanaf de derde klas kun je je inschrijven voor deze cursus. Je krijgt één uur in de week extra les. Bij de inschrijving vragen we je een motivatie te schrijven waarom je graag deze cursus wilt volgen. De spreektaal tijdens deze lessen is Frans. Er is plaats voor maximaal 20 leerlingen. Bij meer inschrijvingen bepaalt de motivatie de selectie.

Goethe Zertifikat Deutsch

In deze lessen word je voorbereid op het examen B2 of C1 van het Goethe Institut. B2 geeft aan dat je goed Duits kunt spreken, met C1 kun je Duits op wetenschappelijk niveau spreken.
Vanaf klas 4 kun je deze lessen volgen in plaats van de reguliere lessen Duits, dus drie uur per week. De voertaal in de lessen is Duits en we werken met Duitstalig materiaal. Aan het einde van de vijfde klas neem je deel aan de Goethe examens.

Spaans

Via het ‘Educatief Centrum Emmauscollege’ kunnen geïnteresseerde leerlingen twee jaar lang Spaans volgen. Aan het einde van de eerste klas kunnen zij zich via de website www.stg-ECE.nl hiervoor inschrijven. Aan het einde van de derde klas ontvangen de leerlingen een certificaat. Het vak Spaans wordt eenmaal in de week gegeven. De lessen kunnen binnen het reguliere lesrooster plaatsvinden. Als de leerlingen een andere les moeten missen, dan dienen zij de gemiste stof zelf in te halen.