Ons verhaal: de rector

Ank MinkmanAlgemeen

“We vormen ook een lerende organisatie met elkaar. Daarbij werken we niet vanuit een autoritaire gezagsverhouding, maar zoeken we meer de dialoog met leerlingen, medewerkers en ouders. Minder top-down. Dat zit in het DNA.”

We hebben ‘het verhaal’ van het Emmauscollege geschreven. Het verhaal dat antwoord geeft op de vraag waar het Emmaus voor gaat en waar de school voor staat. Over wat de school doet, hoe ze daarbij te werk gaat, maar vooral ook waarom de school er is. Dat verhaal is ook verfilmd met het oog op toekomstige leerlingen. Het verhaal en de film staan op de website. Om het verhaal te kunnen maken, zijn veel mensen geïnterviewd. Rector, conrectoren, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen en ouders. De komende maanden staan de individuele verhalen van deze mensen op deze plek. Hun beleving, motivatie, ervaring, visie, maar vooral ook hun quotes vind je terug. Deze editie: de rector.