In de jaarvergadering in november worden de nieuwe leden benoemd, wordt per jaarlaag een contactpersoon aangewezen en worden de functies verdeeld. Het bestuur van de OVE bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen.

Naam Functie Jaarlaag
mw. V. van Buuren klankbordgroep 3V
mw. P.G.A. Derks voorzitter 6V | 5V
mw. C. van der Esch lid BK
mw. G. Goudswaard lid 4H | BK
mw. M. de Graaf lid 5G
mw. D. de Groot klankbordgroep 5V | 4H | 2H
mw. A. Hazelebach-de Waal ECE-bestuur 6V
dhr. R. den Heyer MR | klankbordgroep | ICT 4H
dhr. E. Hitalessy lid BK
dhr. H. Kramer kascontrolecommissie 6V | BK
dhr. E. Lighthart lid 5V
mw. E. Mendys-Kamphorst lid 2G
mw. A.M.A. Moghaddam-Hazen secretaris | MR | klankbordgroep 6G
mw. Stekelenburg lid 4V | BK
dhr. S. Terpstra kascontrolecommissie 4H | 5H
dhr. J.W. Verhoef penningmeester 5V
dhr. R. Westrik red. nieuwsbrief | contactpersoon website 5G