In de jaarvergadering in november worden de nieuwe leden benoemd, wordt per jaarlaag een contactpersoon aangewezen en worden de functies verdeeld. Na de ALV in november 2019 bestaat het bestuur van de OVE uit de volgende personen.

Naam Functie Jaarlaag
mw. A. Bakija MR BK
mw. V. van Buuren Thema-avond commissie | ECE bestuur 5V
mw. G. Goudswaard secretaris (06-44644936) 3A
dhr. A. Haasnoot lid BK
dhr. E. Hitalessy lid 3A | BK
dhr. H. Kramer kascontrolecommissie 3A
dhr. E. van Leeuwen lid 3V | 5V
mw. E. Mendys-Kamphorst penningmeester | thema-avond cie. 4G | BK
dhr. P. Merceij website 2A
mw. C. van Noordenne lid 2G | BK
dhr. J. Roxs MR 3A
mw. S. Spinhoven Thema-avond commissie BK
mw. W. Stekelenburg voorzitter | MR (06-22803150) 6V | 3H | BK
dhr. S. Terpstra kascontrolecommissie