In de jaarvergadering in november worden de nieuwe leden benoemd, wordt per jaarlaag een contactpersoon aangewezen en worden de functies verdeeld. Na de ALV in november 2018 bestaat het bestuur van de OVE uit de volgende personen.

Naam Functie Jaarlaag
mw. V. van Buuren Thema-avond commissie 4V
mw. P. Derks voorzitter | DB (06-50258526) 6V
mw. G. Goudswaard secretaris | DB (06-44644936) 5H | 2A
mw. M. de Graaf Thema-avond commissie 6G
mw. D. de Groot Thema-avond commissie 6V | 5H
dhr. R. den Heyer MR | klankbordgroep | ICT 5H
dhr. E. Hitalessy lid 2A
dhr. H. Kramer kascontrolecommissie 2A
dhr. E. Lighthart lid 6V
mw. E. Mendys-Kamphorst lid 3G
dhr. P. Merceij lid BK
dhr. J. Roxs lid 6V | 2A
mw. W. Stekelenburg MR 5V | 2H
dhr. S. Terpstra kascontrolecommissie 5H
dhr. J.W. Verhoef penningmeester | DB (0180-310800) 6V
dhr. R. Westrik red. nieuwsbrief | contactpersoon website 6G