Bestuur OVE

In de jaarvergadering in november worden de nieuwe leden benoemd, wordt per jaarlaag een contactpersoon aangewezen en worden de functies verdeeld. Het bestuur van de OVE bestaat in het schooljaar 2016-2017 uit de volgende personen.

Naam Functie Jaarlaag
mw. D. Bentvelsen  voorzitter 5H
 mw. P.M. Brüning  klankbordgroep, contact LLR  6G
mw. V. van Buuren lid 2V | 6V
mw. P.G.A. Derks  klankbordgroep  4V | 5V
mw. M. de Graaf lid 4V
mw. D. de Groot lid BK | 3H | 4V
 mw. A. Hazelebach-de Waal  ECE-bestuur  5V
 dhr. R. den Heyer  MR/klankbordgroep ICT  3H | 6V
dhr. H. Kramer  kascontrolecommissie 5V
dhr. E. Lighthart  lid 3V | 4V
 mw. A.M.A. Moghaddam-Hazen  secretaris, MR, klankbordgroep  5G
 mw. N. Rezwani  klankbordgroep  4V
mw. M.W. Roza-van Vuren MR 2H
dhr. S. Terpstra  kascontrolecommissie  3V | 5V
 dhr. J.W. Verhoef  penningmeester  4V | 6V
 mw. J.C.J. Vermeer-Mens  MR | lid OPR  6V
 dhr. R. Westrik  Red. nieuwsbrief | contactpersoon website 4G