De algemene ledenvergadering van de OVE, die in november plaatsvindt, is een volgende gelegenheid om mee te denken over wat de school, uw kind en u als ouder/verzorger aangaat. Jaarlijks wordt een spreker uitgenodigd die een thema behandelt als Het gebruik van social media’ of ‘De werking van het puberbrein’.

In de jaarvergadering worden ook de nieuwe bestuursleden van de OVE gekozen. Iedere ouder/verzorger kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk alle leerjaren van havo, atheneum en gymnasium vertegenwoordigd te hebben.

Heeft u belangstelling om de algemene ledenvergadering bij te wonen, of wilt u zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid van de OVE, stuurt u dan een e-mail naar ove@emmauscollege.nl.