Tijdens de ouderklankbordavond worden algemene onderwerpen besproken die de ouders en de leerlingen aangaan, zoals: ‘Planning van huiswerk’, ‘Excursies’, ‘Alcoholbeleid’ of ‘De rol van de mentor’. De avond worden door de ouders als erg nuttig ervaren. Belangrijke punten kunnen naar voren worden gebracht en ervaringen blijken vaak gedeelde ervaringen te zijn. Houd de berichtgeving dus in de gaten! Ouders kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen. De uitkomsten van de avond worden teruggekoppeld met de schoolleiding en zo nodig wordt door deze actie ondernomen.

Om als oudervereniging goed te kunnen functioneren – dat is: in contact staan met de ouders en verzorgers van de leerlingen van het Emmauscollege -, is het belangrijk dat er regelmatig contact is met de leden. En de leden, dat bent u: de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor dat nadere contact bestaat sinds 2008 de ouderklankbordgroep. U kunt zo’n klankbordgroep per keer bijwonen. Aan de hand van specifiek gekozen thema’s – bijvoorbeeld: huiswerkplanning – kan dan van gedachten worden gewisseld over onderwerpen die de school in zijn geheel, maar ook de jaarlaag van uw kind (kunnen) aangaan. Steeds gaat het over de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en omstandigheden op het Emmauscollege. U kunt zich aanmelden door een e-mail naar ove@emmauscollege.nl te sturen.